Tư vấn đánh giá hiện trạng áp dụng các biện pháp canh tác lúa giảm phát thải khí nhà kính (GHG) trong sản xuất lúa tại Việt Nam (hạn nộp 31.10.2021)

Yêu cầu tư vấn:

Một nhóm chuyên gia bao gồm các chuyên ngành nông nghiệp, khuyến nông, chính sách công,..sẽ được tuyển dụng để thực hiện nhiệm vụ tư vấn này. Các chuyên gia tư vấn cần đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể sau:

 • Có bằng Thạc sỹ trở lên về các chuyên ngành như khoa học cây trồng, hệ thống nông nghiệp, khuyến nông, v.v.
 • Ưu tiên những ứng cử viên giàu kinh nghiệm và chuyên môn nghiên cứu trong ngành lúa gạo.
 • Trưởng nhóm nghiên cứu có tối thiểu 10 năm kinh nghiệm về nghiên cứu, khảo sát thực địa, nghiên cứu đánh gia định tính và định lượng,…
 • Thành thạo kỹ năng phân tích và viết báo cáo
 • Hiểu biết về chính sách, các vấn đề phát triển bền vững nông nghiệp nông thôn, môi trường, biến đổi khí hậu, bình đẳng giới,…
 • Có kinh nghiệm thúc đẩy, xây dựng và vận động chính sách.
 • Có kỹ năng, kinh nghiệm làm việc với nông dân/nhóm nông dân, doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước ở các tỉnh thành trên cả nước.
 • Có khả năng làm việc dưới áp lực và đáp ứng tốt các kết quả đầu ra với chất lượng cao đúng thời hạn được thỏa thuận.

Nộp đề xuất:

Tư vấn có quan tâm cần gửi đề xuất kỹ thuật và tài chính qua email đến địa chỉ: HR.Vietnam@oxfam.org trước 17:00 ngày 31/10/2021

Hồ sơ bao gồm:

 • Lý lịch trích ngang (CV) của tư vấn, hồ sơ của công ty/đơn vị tư vấn (nếu có)
 • Bản đề xuất chi tiết về kỹ thuật, bao gồm kế hoạch và thời gian thực hiện.
 • Bản đề xuất tài chính chi tiết

Lưu ý: Chúng tôi chỉ thông báo đến những nhà tư vấn được lựa chọn.