Nhóm Tư Vấn Tập Huấn Về Đăng Ký Bảo Hộ, Quản Trị Nhãn Hiệu/ Chỉ Dẫn Địa Lý

1. MÔ TẢ NHIỆM VỤ:

1.1. Mục tiêu của khóa tập huấn:

- Tư vấn, đào tạo, tập huấn về những quy định, thủ tục đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ trong nước và quốc tế, đặc biệt thị trường EU nhằm hỗ trợ nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp và các đơn vị liên quan hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp;

- Nâng cao nhận thức vai trò của việc xây dựng, bảo vệ và quản trị nhãn hiệu, phát triển thương hiệu trên thị trường EU cũng như toàn cầu;

- Tư vấn, hướng dẫn phương thức, quy trình đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp đối với những mặt hàng nông sản có giá trị kinh tế cao, bao gồm gia vị- rau - quả, tại thị trường trong nước, thị trường EU.

1.2. Nội dung chính (dự kiến):

(i) Vai trò và sự cần thiết đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm nông sản chủ lực ở EU, bao gồm gia vị, rau quả.

(ii) Quy định về bảo hộ sở hữu trí tuệ trong Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) và các quy định quốc tế liên quan khác.

(iii) Hướng dẫn thủ tục, quy trình đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ quốc tế đối với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý;

(v) Hướng dẫn quản trị và phát triển thương hiệu đối với những nhãn hiệu nông sản được bảo hộ trên thị trường EU;

(vi) Kinh nghiệm phát triển và bảo vệ thương hiệu của một số doanh nghiệp lớn.

1.3. Phạm vi công việc:

Phạm vi công việc:

Nhóm Tư vấn cần thực hiện các hoạt động như sau:

· Chuẩn bị tài liệu tập huấn (và các tài liệu tham khảo nếu có) về các nội dung của khóa tập huấn.

· Thảo luận, tư vấn, hướng dẫn cho các DNVVN tham gia tập huấn về các vấn đề liên quan đến phương thức, quy trình đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp đối với những mặt hàng nông sản có giá trị kinh tế cao tại thị trường trong nước và thị trường EU.

Sản phẩm cần cung cấp

· Bài trình bày và các tài liệu liên quan

· Báo cáo tóm tắt kết quả tập huấn

1.4. Thời gian và địa điểm

Tổ chức 02 khóa tập huấn, mỗi khóa 02 ngày tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Thời gian dự kiến vào 2 tuần cuối tháng 12/2022.

1.5. Yêu cầu kỹ năng và kinh nghiệm

· Tối thiểu tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành có liên quan;

· Có hiểu biết tốt và kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chế biến nông sản, xúc tiến thương mại quốc tế.

· Có hiểu biết sâu về EVFTA và các quy định về nhãn hiệu có liên quan.

· Có kinh nghiệm giảng dạy và thuyết trình

· Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trực tiếp với DN về lĩnh vực phát triển nhãn hiệu.

Oxfam sẽ lựa chọn Nhóm Tư vấn tiềm năng dựa trên kinh nghiệm, sự phù hợp cũng như thời gian có thể cung cấp được dịch vụ

 

CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN

Đơn vị quan tâm gửi hồ sơ đề xuất tiếng Việt (hoặc song ngữ Việt-Anh) qua email hr.vietnam@oxfam.org với tiêu đề “SFV Export: Tư vấn tập huấn về đăng ký bảo hộ, quản trị nhãn hiệu” trước 17h00 ngày 14/12/2022.

Hồ sơ đề xuất bao gồm:

- Hồ sơ năng lực của tư vấn/nhóm tư vấn và các kinh nghiệm liên quan (CVs)

- Đề xuất chương trình và đề cương giảng dạy sơ bộ

- Đề xuất ngân sách chi tiết bao gồm: đơn giá, số ngày làm việc

Vui lòng lưu ý, chúng tôi sẽ liên lạc với ứng viên phù hợp để mời tham gia phỏng vấn.