(Nhóm) tư vấn cung cấp chương trình đào tạo nâng cao năng lực sản xuất bền vững, quản trị, kinh doanh, và liên kết thị trường cho hợp tác xã nông nghiệp (hạn nộp 10.06.2022)

Mục tiêu chung của chương trình tập huấn và đào tạo là nâng cao năng lực cho các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban giám đốc, và các thành viên nòng cốt của các tổ nhóm, HTX nông nghiệp ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) về sản xuất bền vững, kỹ năng quản trị tổ chức, phát triển ý tưởng kinh doanh, và liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị.

Yêu cầu kinh nghiệm

 1. Tư vấn có thể là cá nhân, tổ chức hoặc một nhóm các nhà tư vấn.
 2. Chuyên gia tư vấn phải có các trình độ chuyên môn sau:
 • Có ít nhất bằng Đại học về các ngành liên quan tới quản trị tổ chức, kinh doanh, phát triển thị trường, kinh tế nông nghiệp, phát triển nông thôn hoặc các lĩnh vực có liên quan khác
 • Có kiến thức vững về quản trị, liên kết chuỗi giá trị trong tổ nhóm, HTX nông nghiệp;
 • Có kinh nghiệm trong đào tạo, tập huấn cho tổ nhóm, HTX nông nghiệp; Có kinh nghiệm về tư vấn, hỗ trợ phát triển tổ nhóm, HTX nông nghiệp về biến đổi khí hậu
 • Có kiến thức và kinh nghiệm trong ngành tôm/lúa gạo ở Đồng bằng sông Cửu Long là một lợi thế;
 • Có kiến thức và kinh nghiệm về thúc đẩy bình đẳng giới/giới tại nơi làm việc và trong kinh doanh sẽ là một lợi thế.
 • Có kinh nghiệm trong hoạt động nghiên cứu, tài liệu hóa, xây dựng các câu chuyện về sự thay đổi.

Tổ chức hoặc Nhóm Tư vấn cần có:

 • Có kinh nghiệm tổ chức/điều phối/mạng lưới mạnh. Có kinh nghiệm cung cấp các dịch vụ tương tự cho Oxfam là một lợi thế;
 • Có kỹ năng giao tiếp bằng văn bản và bằng lời tốt. Có thể viết các báo cáo ngắn gọn, dễ đọc và phân tích.

Ứng tuyển

(Nhóm) Tư vấn quan tâm xin gửi hồ sơ ứng tuyển bao gồm:

 • Hồ sơ (CV) của (nhóm) tư vấn liệt kê các kinh nghiệm liên quan;
 • Đề xuất ngân sách chi tiết bao gồm: phí tư vấn, chi phí đi lại và các chi phí khác. Cần ghi rõ số ngày làm việc và mức phí tư vấn đề xuất. Chi phí cần bao gồm các loại thuế liên quan theo quy định của pháp luật.

Oxfam sẽ lựa chọn (nhóm) tư vấn dựa trên đề xuất kỹ thuật và tài chính, cũng như kinh nghiệm liên quan của tư vấn.

Cách ứng tuyển:

Tư vấn vui lòng gửi đề xuất tiếng Việt (hoặc tiếng Anh) qua email HR.Vietnam@oxfam.org với chủ đề: “GRAISEA 2 Đào tạo cho tổ nhóm và HTX nông nghiệp” trước 17h00 ngày 10/6/2022.

Ưu tiên các ứng viên nộp hồ sơ sớm. Xin lưu ý rằng chúng tôi chỉ liên hệ với những ứng viên được lựa chọn phỏng vấn.