(Nhóm) Chuyên gia tư vấn về thiết bị chế biến sinh khối/phế phụ phẩm nông, lâm nghiệp (hạn nộp 29.07.2022)

Trách nhiệm của nhóm chuyên gia Thiết kế

 • Hiểu được các nội dung cơ bản về Dự án cần thiết cho công việc;
 • Giữ liên lạc chặt chẽ với CCS trong việc lập kế hoạch chi tiết triển khai tại (các) điểm Trình diễn, bao gồm dự trù về kỹ thuật và tài chính;
 • Góp ý cho CCS để điều chỉnh/cải thiện bộ tiêu chí hiện có trong việc lựa chọn các doanh nghiệp/HTX/ cơ sở tham gia dự án tại địa phương nếu được yêu cầu;
 • Góp ý cho Dự án về công nghệ, thiết bị chế biến nhiên liệu VCBG nếu nhiên liệu VCBG có vấn đề về chất lượng hay chi phí, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các mô hình trình diễn công nghệ VCBG (demo) hay thiết kế thiết bị VCBG.
 • Thực hiện nghiêm túc công tác bảo mật và phát ngôn về các thông tin kỹ thuật và chuyên môn của Dự án, chỉ phát ngôn khi được yêu cầu chính thức;

YÊU CẦU CHUYÊN MÔN VÀ KINH NGHIỆM: 

 • Nhóm chuyên gia gồm các thành viên tốt nghiệp đại học hoặc cao hơn chuyên ngành chế biến lâm sản, khoa học môi trường, cơ khí lâm nghiệp, và các chuyên ngành khác liên quan;
 • Có khả năng, chuyên môn, ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong tư vấn chế biến các loại phế phụ phẩm lâm nghiệm.
 • Ưu tiên các ứng viên có hiểu biết về công nghệ khí hóa sinh khối nói chung và công nghệ VCBG. Trường hợp chưa biết về công nghệ VCBG thì phải cam kết sẵn sàng học và tìm hiểu về VCBG trong quá trình tham gia Trình diễn Kỹ thuật.
 • Có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm tốt;
 • Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục để làm việc với cán bộ và người dân địa phương;
 • Có kỹ năng viết báo cáo phân tích tốt.

CÁCH ỨNG TUYỂN:

Các ứng viên quan tâm vui lòng nộp Hồ sơ ứng tuyển sẽ bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt theo hướng dẫn ở phía dưới.

Hồ sơ ứng tuyển bao gồm:

 • Đề xuất kỹ thuật (bao gồm đề xuất dự thảo kế hoạch chi tiết với các phương pháp, công cụ và kế hoạch triển khai, dự thảo khung báo cáo, CV từng thành viên và vai trò, nhiệm vụ cụ thể của từng người trong nhóm tư vấn,...);
 • Đề xuất tài chính (chi tiết kế hoạch tài chính, phí tư vấn và các chi phí liên quan để thực hiện nhiệm vụ);
 • Nội dung hồ sơ: Tên ứng viên_BEST_Tư vấn thiết bị chế biến phụ phẩm nông lâm sản Hồ sơ xin gửi về địa chỉ email: bestproject.ccs@gmail.com, ccs.khacnn@gmail.com hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ: Trung tâm Nghiên cứu, tư vấn sáng tạo và phát triển bền vững, số nhà 49, ngõ 2, phố Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội, ĐT: 024 6260 5318 trước 17h00 ngày 29 tháng 7 năm 2022.