Legal Aid Consultant for Autism’s Parents (deadline: 10.9.2021)

Tháng 8/2020, Trung tâm phát triển kỹ năng và Tri thức công tác xã hội (CSWD) thuộc Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam được nhận tài trợ từ Quỹ JIFF triển khai Dự án “Đánh giá tác động chính sách, pháp luật về người mang khuyết tật ở Việt Nam: Nghiên cứu trường hợp trẻ/người tự kỷ”. Thời gian triển khai dự án từ tháng 9/2020 – 12/2021.

Để nâng cao năng lực cho cán bộ bảo vệ trẻ em, gia đình có trẻ tự kỷ, giáo viên có kiến thức “tư vấn pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho trẻ và gia đình có trẻ khuyết tật/tự kỷ”, CSWD cùng Ban thư ký Quỹ JIFF - tổ chức Oxfam tuyển chuyên gia tư vấn “Thực hiện tư vấn hỗ trợ  pháp luật, hỗ trợ pháp lý tại cộng đồng cho gia đình có trẻ tự kỷ” .

Chuyên gia/nhóm chuyên gia tư vấn có trách nhiệm:

  • Xây dựng nội dung chương trình và lập kế hoạch (i) tập huấn, (ii) phổ biến truyền thông pháp luật,(iii) tư vấn và trợ giúp pháp lý cho cha mẹ trẻ tự kỷ, cán bộ bảo vệ trẻ em và người dân tại thành phố Vinh, huyện Yên Thành và Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.
  • Tiến hành tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho thân chủ của thành phố Vinh, huyện Yên Thành và Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.

Hồ sơ đề nghị của chuyên gia xin gửi về

Trung tâm phát triển kỹ năng và Tri thức Công tác xã hội

336 Đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Tp Hà Nội

Email: toan.nd@yahoo.com.vn hoặc toan.nd21@gmail.com

ĐT: 0989668159

 Hạn nộp hồ sơ và đề xuất: vào ngày 10 tháng 09 năm 2021.

Chi tiết vui lòng tham khảo Điều khoản tham chiếu (TOR) đính kèm.