Consultant for developing Code of Conduct And Value chain contract framework for Vietnam Sustainable Shrimp Alliance (deadline: 20.9.2021)

Tổ chức Oxfam tại Việt Nam – thông qua Dự án GRAISEA 2 và Liên minh Tôm sạch và Bền vững Việt Nam (VSSA) đã phối hợp thực hiện một số hoạt động nhằm hoàn thiện tổ chức, xây dựng định hướng chiến lược phát triển nhằm tăng cường vai trò của VSSA cũng như hỗ trợ của Liên minh đối với các thành viên trong việc thúc đẩy thực hành sản xuất, chế biến, kinh doanh bền vững, có trách nhiệm và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Oxfam đang tìm kiếm ứng viên thực hiện hoạt động tư vấn xây dựng Bộ Quy tắc Ứng xử (CoC) và Khung Hợp đồng Liên kết chuỗi cho VSSA.

Hoạt động tư vấn cần đạt được các kết quả đầu ra dưới đây

 • 01 Bộ CoC hoàn chỉnh để trình Ban Lãnh đạo của VSSA phê duyệt;
 • 02 khung hợp đồng liên kết chuỗi hoàn chỉnh, gồm 01 bản được thiết kế cho hợp đồng song phương (giữa 02 tác nhân - là thành viên của VSSA - tham gia hợp tác) và 01 bản được thiết kế cho hợp đồng đa phương (giữa nhiều hơn 02 tác nhân - là thành viên của VSSA - tham gia hợp tác);
 • 01 bài trình bày bằng PowerPoint về những nội dung chính của hai tài liệu nói trên;
 • 01 báo cáo ngắn gọn (tối đa 5 trang) về tiến độ, kết quả, khó khăn, bài học kinh nghiệm từ quá trình thực hiện hoạt động và khuyến nghị đối với Oxfam;
 • Các tư liệu, hình ảnh, video liên quan có được trong quá trình thực hiện hoạt động.

Yêu cầu đối với Tư vấn

 • Có bằng Thạc sĩ trở lên trong các lĩnh vực liên quan.
 • Có chuyên môn vững, kỹ năng và kinh nghiệm trong vấn đề củng cố, phát triển tổ chức.
 • Có kiến thức và kinh nghiệm về các lĩnh vực: Quản trị/ phát triển chuỗi giá trị và kinh doanh bao trùm; Chống chịu với biến đổi khí hậu.
 • Có kiến thức vững về phát triển bền vững, tiêu chuẩn bền vững.
 • Có kinh nghiệm trong ngành tôm/ thủy sản tại Việt Nam là một lợi thế.
 • Có kinh nghiệm làm việc với khối tư nhân.
 • Tư vấn hoạt động tại Cà Mau là 1 lợi thế.
 • Có kỹ năng phân tích và kỹ năng điều phối tốt.
 • Có kỹ năng viết tốt (tiếng Việt và tiếng Anh).
 • Cam kết và có thể đáp ứng thời hạn.

Nộp đề xuất

Tư vấn nộp hồ sơ xét tuyển bao gồm: (1) Thư ứng tuyển, (2) Đề xuất Kỹ thuật, (3) Đề xuất Tài chính, (4) CV của Tư vấn, và (5) những kết quả công việc tương tự Tư vấn từng thực hiện trước đây (nếu có) bằng tiếng Việt cho Oxfam muộn nhất vào lúc 17:00 ngày 20/09/2021 theo địa chỉ email dưới đây:

Bà Trần Thị Thanh Hằng – Cán bộ Nhân sự, Oxfam tại Việt Nam

E-mail:              HR.Vietnam@oxfam.org

Thông tin chi tiết vui lòng xem Điều khoản tham chiếu (ToR) đính kèm.