Consultancy for decent work project model documentation

MỤC ĐÍCH TÀI LIỆU:

Tài liệu Hướng dẫn “Thành lập và vận hành nhóm NLĐ di cư ở các nhà trọ tại các khu công nghiệp” được xây dựng sẽ chuyển giao, giới thiệu đến Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, VCCI, công đoàn các khu công nghiệp Hải Phòng và các cơ quan, tổ chức xã hội quan tâm để áp dụng, tham khảo trong quá trình xây dựng kế hoạch, chiến lược vận động, huy động sự tham gia của NLĐ di cư tại các khu công nghiệp trong giải quyết các vấn đề (i) tại nơi làm việc và (ii) tại nơi ở trọ để đảm bảo chất lượng cuộc sống của họ.

CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH:

Các hoạt động chính bao gồm như sau:

- Viện LIGHT sẽ tuyển 02 tư vấn để phối hợp chặt chẽ với đối tác và cán bộ LIGHT trong quá trình tài liệu hóa các kết quả, thông tin của mô hình để viết thành tài liệu Hướng dẫn. Trong hoạt động này sẽ bao gồm việc rà soát các tài liệu, kết quả của dự án; phỏng vấn – thảo luận với NLĐ di cư ở 7 nhóm do LIGHT vận hành, hỗ trợ và CĐ khu kinh tế Hải Phòng. Công việc chi tiết của tư vấn xem ở phụ lục 1, 2

- 01 hội thảo chia sẻ mô hình thành công với các đối tác cấp Trung ương và địa phương và các tổ chức xã hội, dự kiến thành phần gồm: Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Liên đoàn lao động Hải Phòng, Sở Lao động Hải Phòng, chính quyền xã có NLĐ di cư thuê nhà trọ, chủ nhà trọ, công đoàn khu kinh tế Hải Phòng – Hà Nội; Oxfam...

Sản phẩm tư vấn 1

 • Khung tài liệu “Hướng dẫn Thành lập và vận hành nhóm NLĐ di cư ở các nhà trọ tại các khu công nghiệp”
 • Tài liệu “Hướng dẫn Thành lập và vận hành nhóm NLĐ di cư ở các nhà trọ tại các khu công nghiệp” được Oxfam chấp nhận

Tổng số ngày làm việc: 6 ngày

Tiêu chí lựa chọn tư vấn 1

 • Hiểu biết về các vấn đề và đề tài liên quan tới lao động di cư, đặc biệt là công nhân làm việc trong các nhà máy, hiểu biết về quyền lao động và chính sách pháp luật lao động trong nước, và các chế độ an sinh xã hội
 • Kinh nghiệm thực hiện các sản phẩm báo chí, tài liệu truyền thông ngắn như cẩm nang/ sổ tay với nội dung liên quan đến lao động di cư và các đối tác làm về lao động di cư
 • Có kinh nghiệm làm việc với các công nhân và kiến ​​thức về các vấn đề giới là một lợi thế.
 • Có kinh nghiệm về tài liệu hóa các hoạt động của dự án phát triển phục vụ công tác vận động chính sách.

Sản phẩm tư vấn 2

 • Bảng hỏi phỏng vấn thu thập thông tin cho Khung tài liệu “Hướng dẫn Thành lập và vận hành nhóm NLĐ di cư ở các nhà trọ tại các khu công nghiệp”
 • Danh sách người được phỏng vấn và kế hoạch phỏng vấn
 • Phiếu trả lời phỏng vấn theo danh sách và kế hoạch được phê duyệt.
 • Các góp ý với đơn vị/tư vấn thiết kế tài liệu và file Thiết kế cuối cùng được Oxfam phê duyệt.
 • Chương trình hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm và giới thiệu tài liệu Hướng dẫn “Thành lập và vận hành nhóm NLĐ di cư ở các nhà trọ tại các khu công nghiệp”

Tổng số ngày làm việc: 5 ngày

Tiêu chí lựa chọn tư vấn 2

 • Hiểu biết và có kinh nghiệm làm về các vấn đề liên quan tới lao động di cư, đặc biệt là công nhân làm việc trong các nhà máy, hiểu biết về quyền lao động và chính sách pháp luật lao động trong nước, các chế độ an sinh xã hội và các vấn đề giới.
 • Kinh nghiệm thực hiện các sản phẩm báo chí, tài liệu truyền thông ngắn như cẩm nang/ sổ tay với nội dung liên quan đến lao động di cư và các đối tác làm về lao động di cư

HẠN CUỐI NHẬN HỒ SƠ: đến 17h00 ngày 13/03/2022

MỌI THÔNG TIN LIÊN HỆ 

• Đinh Thị Thu - cán bộ dự án. 

• Email: thu.dinhthi@lightvietnam.org ; SĐT 0943695131