Chuyên gia cho tập huấn: Lồng ghép giới trong các hoạt động nâng cao nhận thức, tư vấn pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho các tổ chức nhận tài trợ đợt 3 (hạn nộp 04.10.2021)

Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp thuộc Chương trình Tăng cường Pháp luật và Tư pháp tại Việt Nam của EU (EU JULE JIFF, sau đây gọi là JIFF) được thực hiện bởi Oxfam trong thời 2018 - 2022. Mục tiêu chung của dự án nhằm tăng cường hệ thống tư pháp tin cậy và dễ dàng tiếp cận hơn, theo đó, mục tiêu cụ thể của dự án là nhằm tăng cường khả năng tiếp cận tư pháp cho các nhóm dễ bị tổn thương, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em, người dân tộc thiểu số và người nghèo. 

Tổ chức Oxfam tại Việt Nam với vai trò Ban Thư ký JIFF có kế hoạch tổ chức khóa tập huấn: “Lồng ghép giới trong các hoạt động nâng cao nhận thức, tư vấn pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho các tổ chức nhận tài trợ đợt 3” Ban Thư ký quỹ JIFF sẽ tuyển chọn một tư vấn/chuyên gia để phối hợp xây dựng nội dung và tổ chức hoạt động tập huấn này.

Chuyên gia nghiên cứu có các vai trò sau:

  • Có cùng sự hiểu biết chung về những khái niệm bình đẳng giới (BĐG), các cách tiếp cận giới hiện nay và của Oxfam như các nguyên tắc Bình quyền/Bình đẳng;
  • Chỉ ra việc cần thiết phải lồng ghép giới trong chương trình/dự án liên quan tới tăng cường tiếp cận tư pháp, pháp lý;
  • Nắm vững công cụ lồng ghép giới trong các dự án về nâng cao nhận thức, tư vấn pháp luật và hỗ trợ pháp lý từ các khâu phân tích bối cảnh, thiết kế/lập kế hoạch, thực hiện cho đến giám sát và đánh giá, đặc biệt là đánh giá tác động dự án; và
  • Hỗ trợ, góp ý tới các tổ chức nhận tài trợ lập kế hoạch hành động giới trong và sau thời gian tập huấn.

Yêu cầu chuyên gia:

  • Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực BĐG, đặc biệt các dự án liên quan tới tăng cường tiếp cận pháp lý, tư pháp
  • Am hiểu các chính sách pháp luật liên quan tới chủ đề BĐG, vai trò và quyền lợi của người dân khi tham gia bảo vệ môi trường được qui định tại luật và chính sách
  • Có kinh nghiệm tập huấn cũng như thiết kế chương trình tập huấn
  • Có hiểu biết về các địa bàn triển khai dự án JIFF cũng như các đối tác thực hiện là một lợi thế

CÁCH ỨNG TUYỂN

Các cá nhân quan tâm vui lòng gửi bản CV mới nhất, thư ứng tuyển, đề xuất nội dung tập huấn (trong đó đề xuất mức phí tư vấn theo ngày) và 2 thông tin tham chiếu (references) đến Ms. Nguyễn Thị Hồng Vân ở địa chỉ email van.nguyenthihong@oxfam.org trước 17h00 ngày 04/10/2021).