work opportunities

Mục đích: Thực hiện các hoạt động thiết kế, tư vấn, giám sát, đào tạo và xây dựng năng lực cần thiết cho công tác trình diễn kỹ thuật ứng dụng VCBG cấp nhiệt cho các thiết bị điển hình của các ngành chế biến nông sản: chưng cất tinh dầu từ thảo dược...
Mục đích: Thực hiện các hoạt động thiết kế, tư vấn, giám sát, nâng cao năng lực để hỗ trợ công tác trình diễn kỹ thuật ứng dụng VCBG cấp nhiệt cho loại lò hơi dùng trong: chế biến măng, chế biến tinh bột sắn, hồ hoá miến dong nhằm chứng minh tính khả thi...
Key responsibilities: Administrative support: • Provide general administrative support including filing, sending and circulating mail, fax; photocopying, travel booking, helping to prepare float accounts; • Provide interpretation and translation of letters and project documents; • Attend meetings,...
Oxfam in Vietnam is looking for a consultant to work with our team to write a book that documents the project from 2017 to 2022. There are two mains content in this book: Part 1: Summary of the main results of the project (based on log-frame results along with some successful case studies) Part 2:...
Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp thuộc Chương trình Tăng cường Pháp luật và Tư pháp tại Việt Nam của EU (EU JULE JIFF, sau đây gọi là JIFF) được thực hiện bởi Oxfam trong thời 2018 - 2022. Mục tiêu chung của dự án nhằm tăng cường hệ thống tư pháp tin cậy và dễ dàng tiếp cận hơn, theo đó, mục tiêu...
Oxfam in Vietnam/the Inclusive and Sustainable clam and bamboo value chain development in Vietnam (SCBV) project is looking for a consultant(s) to provide a 3-days online training workshop to improve staff’s capacity in course design and virtual facilitation to deliver high-impact training and...
A consortium led by Oxfam Novib and including the Huairou Commission, Third World Network-Africa and SOMO has obtained funding from the Netherlands Ministry of Foreign Affairs (MoFA) under its Power of Voices subsidy framework to implement a 5-year programme called “FAIR for ALL” (F4A). The...
We are looking for a qualified consultant for a training on social media for NGOs. For further details, please refer to the attached TOR. Interested candidates please send CV and consulting proposal (including promotion plan, methodology, and expert consultation fee) to hr.vietnam@oxfam.org by July...
Oxfam in Vietnam is looking for the following position: Position: Senior Programme Manager – Gender Justice Contract type: Fixed term, 2 years with possible extension Reporting to: Head of Programme/Deputy National Director Location: Vietnam office in Hanoi Deadline: 3rd August 2021
Liên minh Tôm sạch và Bền vững Việt Nam (VSSA) được thành lập từ cuối năm 2020 và hiện nay đang hoạt động tập trung tại tỉnh Cà Mau. VSSA đang trong quá trình hoàn thiện tổ chức và triển khai bước đầu kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển 5 năm giai đoạn 2021-2025. Xây dựng Bộ Quy tắc Ứng xử (...

Pages

Subscribe to RSS - work opportunities