[Report] Towards Sustainable Tax Policies In The ASEAN Region: The Case of Corporate Tax Incentives

Đã đến lúc các nước thành viên ASEAN cần cùng hợp tác và đồng thuận về những tiêu chuẩn tối thiểu chung đối với ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) trong khu vực, nhằm ngăn chặn các thực hành thuế có hại đang ảnh hưởng tiêu cực tới các nguồn thu thiết yếu của ngân sách và tạo ra sự cạnh tranh không cần thiết giữa các nước thành viên, từ đó hướng tới mục tiêu chung xây dựng một ASEAN bền vững và tự cường.

Thực tế đáng lo ngại nhất trong khối ASEAN là thiếu hụt ngân sách cho các khoản chi cho các dịch vụ công thiết yếu diễn ra trong bối cảnh các quốc gia trong khu vực vẫn đang đối mặt với áp lực tài khóa. Chỉ tính riêng năm 2018, sáu quốc gia thành viên ASEAN có mức thâm hụt ngân sách lớn và một số quốc gia ghi nhận mức nợ công cao. Để vượt qua khủng hoảng từ COVID-19, chín nước ASEAN dự kiến phải chịu thâm hụt ngân sách với tỷ lệ trung bình 4,2% GDP năm 2020

Mặc dù các quốc gia thành viên ASEAN đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và ổn định trong nhiều thập kỷ, tuy nhiên hầu hết lại ghi nhận mức thu ngân sách tương đối thấp. Điều này là do trong khi phụ thuộc lớn vào nguồn thu từ thuế TNDN, các nước này đang dần mất đi các khoản thu ngân sách khổng lồ thông qua việc cung cấp ưu đãi thuế lớn cho cả nhà đầu tư trong và ngoài nước. Các tổ chức quốc tế đã nhiều lần cảnh báo các nước thành viên ASEAN cần ngừng áp dụng các ưu đãi thuế không cần thiết.

Các nước ASEAN cần chấm dứt cuộc đua xuống đáy với những cam kết chính trị mạnh mẽ. Chính vì vậy, báo cáo khuyến nghị ASEAN cần có các hành động sau để tăng cường hợp tác về thuế trong khu vực:

Khuyến nghị 1: Lập danh sách trắng và đen về ưu đãi thuế. 

Khuyến nghị 2: Thiết lập mức thuế suất tối thiểu trong khu vực ASEAN.

Khuyến nghị 3: Hình thành quy định về quản trị tốt các ưu đãi thuế.

 

========================

It is high time for all ASEAN Member States to collaborate with one another and agree upon the common minimum standards for corporate tax incentives in the region to prevent harmful tax practices that drain essential public revenue and create unnecessary competition among members, and to achieve a common goal of building a sustainable and resilient region.

The most worrying aspect is that the lack of government spending on essential public services in ASEAN is being seen at a time when countries in the region are already seeing their fiscal space stretched. Six of the 10 ASEAN Member States already had significant budget deficits in 2018, and some have high levels of public debt. Due to the COVID-19, It is expected that nine countries face budget deficits in 2020 with the average one of 4.2% of GDP.

How is it possible that a region that for decades has seen sustained levels of growth and which attracts substantial amounts of foreign direct investment (FDI) still collects such low amounts of tax revenue? Countries in ASEAN are still highly dependent on revenues from corporate income tax (CIT); however, they are giving up huge amounts of revenue by offering large tax incentives to foreign investors. International institutions have repeatedly warned countries in the region to stop offering redundant tax incentives .

ASEAN countries need to react at the political level to stop the race to the bottom. In light of this, this report recommends that ASEAN countries take the following actions.

Recommendation 1: Draw up a whitelist and a blacklist of tax incentives

Recommendation 2: Agree on a minimum tax standard across the ASEAN region

Recommendation 3: Establish rules for the good governance of tax incentives