Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (JIFF) mời nộp Đề xuất Sáng kiến Tư pháp lần thứ hai

Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (EU JULE JIFF, gọi tắt là Quỹ JIFF) là một trong hai hợp phần của dự án “Tăng cường Pháp luật và Tư pháp tại Việt Nam” (EU JULE) do Liên minh Châu Âu tài trợ nhằm góp phần tăng cường xây dựng pháp quyền ở Việt Nam thông qua hệ thống tư pháp tin cậy và dễ tiếp cận.

Ban Thư ký Quỹ JIFF và tổ chức Oxfam tại Việt Nam trân trọng kính mời các tổ chức quan tâm nộp hồ sơ xin tài trợ lần thứ hai của Quỹ JIFF theo hướng dẫn dưới đây:

Tổ chức nộp hồ sơ: Là các tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định pháp luật của Việt Nam, có kinh nghiệm và hoạt động thích hợp được công nhận trong lĩnh vực pháp luật. Các tổ chức đang nhận tài trợ đợt 1 của Quỹ JIFF không đủ điều kiện nộp hồ sơ xin tài trợ lần 2.

Mục đích của các Sáng kiến: Tăng cường tiếp cận công lý và bảo về quyền cho các nhóm đối tượng yếu thế, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em, đồng bào dân tộc thiểu số và người nghèo ở Việt Nam trong lĩnh vực lao động, việc làm và thực thi thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế, giáo dục (chi tiết hướng dẫn nội dung đề xuất Sáng kiến được gửi kèm thư mời này).

Địa bàn: Các Sáng kiến phải được thực hiện tại một hoặc nhiều địa phương trong số các tỉnh/thành phố sau đây: Hà Nội, Hòa Bình, Nghệ An, Quảng Bình, TP. Hồ Chí Minh và Đồng Tháp (Tổ chức nộp hồ sơ không nhất thiết phải có trụ sở đặt tại 6 tỉnh nêu trên).

Thời gian thực hiện Sáng kiến: 12 tháng (Thời gian thực hiện Sáng kiến có thể được điều chỉnh trên cơ sở thời gian thực hiện toàn bộ dự án EU JULE đã được Chính phủ Việt Nam và EU thống nhất).

Số tiền tài trợ cho mỗi Sáng kiến: 50.000 Euro - 75.000 Euro (Dự trù ngân sách cần chuẩn bị bằng Việt Nam đồng).

Mẫu Đề xuất Sáng kiến: Đề xuất Sáng kiến được soạn bằng tiếng Việt (theo mẫu). Hồ sơ gửi qua email theo địa chỉ: quyjiff@oxfam.org  và bản in gửi tới Ban Thư ký Quỹ JIFF theo địa chỉ phía dưới  trước 17h30, ngày 17/1/2020.

Hỗ trợ cung cấp thông tin: Ban Thư ký quỹ JIFF tổ chức hội thảo “Giới thiệu Quỹ JIFF và cung cấp thông tin đợt mời nộp hồ sơ xin tài trợ lần 2 từ Quỹ JIFF” tại Hà Nội (Khách sạn Adonis - số 55 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội) ngày 13 -14/12/2019; Nghệ An (Khách sạn Thượng Hải Vinh - Số 26 Lê Lợi, P.Hưng Bình, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An) ngày 16-17/12/2019 và Đồng Tháp (Khách sạn Sao Mai - số 178 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP Cao Lãnh) ngày 16 -17/12/2019. Các tổ chức có nhu cầu tham dự vui lòng đăng ký với Ban Thư ký quỹ JIFF qua email trước ngày 11/12/2019.

Truy cập vào các đường link sau để có thông tin chi tiết về:

 

Nếu Quý vị có câu hỏi cần giải đáp, vui lòng liên hệ:

Ban Thư ký Quỹ JIFF
Tổ chức Oxfam tại Việt Nam
Địa chỉ: 22 Lê Đại Hành, Hà Nội
Tel: +84 4 3945 4448 máy lẻ 603; Email:
quyjiff@oxfam.org

 

JUSTICE INITIATIVES FACILITATION FUND (JIFF) SECOND CALL FOR PROPOSALS 

The Justice Initiatives Facilitation Fund (JIFF) would like to invite organizations, which are legally established and operating in accordance with the Vietnamese laws, and having relevant experience and activities in the legal sector, to submit project proposals aimed at "Strengthening access to justice and projection of citizen's rights in the field of labour & employment, and conducting administrative procedures in access to health and education services."

Implementing sites: All projects must be implemented in one or more of JIFF’s six focus provinces: Hoa Binh, Ha Noi, Nghe An, Quang Binh, Ho Chi Minh City, and Dong Thap (Lead applicant doesn’t need to be based in one of these six provinces).

Project duration: 12 months with a funded budget from 50,000 Euro to 75,000 Euro for each project.  

Submission deadline: Proposals should be prepared in Vietnamese templates. Soft copy submission should be sent to: quyjiff@oxfam.org, and hard copies to The JIFF Secretariat – Oxfam in Vietnam, 22 Le Dai Hanh, Ha Noi before 17h30, 17 January 2020.

Proposal templates can be downloaded at https://vietnam.oxfam.org/.

Information sessions: For more information and supports to the organizations of interest in developing their proposals, the JIFF Secretariat will open information sessions in Hanoi on 13-14 December 2019, in Vinh city on 16-17 December 2019, and Cao Lanh city on 16-17 December 2019.

For organizations of interest, please register your attendance with the JIFF Secretariat via email before 11 December 2019.

For further information, please contact:

The JIFF Secretariat
Oxfam in Vietnam
Address: 22 Le Dai Hanh, Ha Noi
Tel: +84 4 3945 4448 ext 60
3; Email: quyjiff@oxfam.org