Oxfam Công bố Báo cáo về Bất Bình Đẳng tại Việt Nam và Khởi động Chiến dịch Thu hẹp Khoảng cách

Thursday, January 12, 2017

Hà Nội, Việt Nam – “Tình trạng gia tăng của bất bình đẳng tại Việt Nam đang đe dọa thành tựu phát triển của đất nước trong nhiều thập kỷ qua.” Đây là một trong những phát hiện của nghiên cứu sâu về tình trạng bất bình đẳng tại Việt Nam do Oxfam tiến hành trong khuôn khổ Chiến dịch thu hẹp khoảng cách tại Việt Nam.

Nghiên cứu của Oxfam cho thấy mức độ thay đổi khoảng cách về thu nhập giữa nhóm giàu nhất và nghèo nhất ở Việt Nam khá lớn. Người giàu nhất Việt Nam có thu nhập trong một ngày cao hơn thu nhập của người nghèo nhất Việt Nam trong 10 năm. Trong một giờ, người giàu nhất Việt Nam có thu nhập từ nguồn tài sản cao hơn gần 5.000 lần thu nhập của nhóm 10% nghèo nhất Việt Nam chi hàng ngày cho các nhu cầu thiết yếu. Thu nhập trong một năm của nhóm 210 người siêu giàu ở Việt Nam dư sức để đưa 3.2 triệu người thoát nghèo, chấm dứt nghèo cùng cực trên cả nước.

Bất bình đẳng kinh tế đi kèm với bất bình đẳng về tiếng nói và cơ hội, khiến nhóm nghèo nhất bị lề hóa khi lợi ích tập trung vào nhóm giàu. Việc không được tiếp cận với các dịch vụ công như y tế và giáo dục do thu nhập thấp và bị phân biệt đối xử đang làm kìm hãm sự tiến bộ của nhóm hộ nghèo. Vì nghèo nên nhiều hộ không thể đảm bảo việc học hành cho tất cả các con. Trong nhiều trường hợp, một hay hai trẻ trong gia đình, thường là trẻ em gái, phải ‘hy sinh con đường học hành của mình’. Người nghèo có xu hướng sử dụng các dịch vụ y tế ít hơn người khá giả, trong khi các nhóm thu nhập cao hơn có thể sử dụng nhiều loại dịch vụ nội và ngoại trú và cũng có nhiều cơ hội khám và điều trị hơn. Các nhóm thu nhập thấp hơn thường hay sử dụng các dịch vụ y tế công, chủ yếu là trung tâm y tế xã/phường có chất lượng kém hơn. Cán bộ y tế người Kinh thường tỏ thái độ kỳ thị, phân biệt đối xử đối với người dân tộc thiểu số đến khám chữa bệnh.

Nghiên cứu cũng tập trung rà soát bốn trụ cột của khung chính sách về bình đẳng, bao gồm hệ thống thuế, ‘xã hội hóa’ các dịch vụ công, chi tiêu công cho y tế và giáo dục, và chính sách cho người lao động. Các chính sách hiện hành của Việt Nam theo bốn lĩnh vực này cho thấy cả điểm mạnh và những điểm cần cải thiện.   

Qua những phân tích đa chiều về bất bình đẳng, chúng tôi tin rằng để giảm thiểu khoảng cách giàu nghèo đang gia tăng nghiêm trọng hiện nay, Việt Nam cần thực hiện ngay các chính sách tiến bộ về quản trị nhà nước, hệ thống thuế, chi tiêu công, dịch vụ công, quyền của người lao động và sự tham gia của người dân.

Theo Bà Babeth Ngọc Hân Lefur, Giám đốc Quốc gia Tổ chức Oxfam tại Việt Nam, nghèo đói và bất bình đẳng không phải là vấn đề tất yếu. Mô hình kinh tế của Việt Nam thời kỳ  sau  Đổi Mới đã rất thành công trong việc tạo ra mức tăng trưởng cao, trong khi vẫn giúp phần lớn người dân Việt Nam thoát nghèo và có cuộc sống khá giả hơn. Tuy nhiên, khung chính sách hiện hành chưa đủ để giải quyết các dạng bất bình đẳng đang ngày càng phổ biến trong xã hội Việt Nam, như bất bình đẳng theo vùng, giữa các giới và nhóm dân tộc, và các dạng chênh lệch về tiếng nói và cơ hội.

“Để ngăn chặn nghèo và giảm nghèo mạnh hơn nữa, Chính phủ cần  nhìn nhận tất cả các dạng bất bình đẳng về kinh tế và cơ hội đang gia tăng tại Việt nam và có các biện pháp chính sách để giảm bất bình đẳng. Nếu không, những người nghèo nhất, và những người  thiệt thòi, sẽ không được hưởng lợi từ thành quả phát triển kinh tế”” Bà Lefur phát biểu.

Cùng ngày, Oxfam cũng phát động chiến dịch chống bất bình đẳng tại Việt Nam với tên gọi Thu hẹp khoảng cách (#thuhepkhoangcach) giai đoạn 2016-2019.

Notes to editors: 

Giải quyết bất bình đẳng là sứ mệnh của Oxfam trong việc đấu tranh chống đói nghèo. Việt Nam là một trong hơn 40 nước đang cùng nỗ lực phát triển chiến dịch Thu hẹp khoảng cách ở cấp quốc gia. Chiến dịch Thu hẹp khoảng cách ở Việt Nam sẽ diễn ra từ năm 2016 đến năm 2019. Chiến dịch này nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về tình trạng bất bình đẳng đang gia tăng; thúc đẩy các thảo luận về tính cấp bách của việc giải quyết vấn đề bất bình đẳng và đóng góp vào việc xây dựng các chính sách giải quyết bất bình đẳng. Cụ thể, chiến dịch sẽ tập trung vào một số chủ đề như tính hiệu quả trong việc huy động ngân sách nhà nước, ví dụ từ thuế, và cách tái phân bổ nguồn lực này cho các dịch vụ công một cách chất lượng và công bằng. Chiến dịch này cũng đẩy mạnh các thảo luận liên quan đến bất bình đẳng giới và tăng cường vai trò lãnh đạo của phụ nữ, đồng thời có sự kết nối với các dự án đang thực hiện của Oxfam.

 

Oxfam là một liên minh quốc tế gồm 18 tổ chức cùng phối hợp hoạt động tại hơn 90 quốc gia trên thế giới. Chúng tôi là một phần của phong trào toàn cầu nhằm đem lại tác động lớn hơn trong nỗ lực xóa đói giảm nghèo và đấu tranh cho bình đẳng. Tại Việt Nam, Oxfam là một trong những tổ chức phi chính phủ quốc tế hàng đầu về quyền con người, hoạt động trong các lĩnh vực Quản trị và xã hội dân sự; Quyền phụ nữ; Giảm nhẹ rủi ro thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu và cứu trợ nhân đạo; Lương thực bền vững và quản lý tài nguyên thiên nhiên, và Công dân tích cực.

Contact information: 

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ

Nguyễn Thị Phương Dung, Cán bộ báo chí

04 3945 4448 (máy lẻ 408) – mobile: 0986508789

Email: dung.nguyenthiphuong@oxfamnovib.nl