Women and Wages: underpaid and undervalued

How inequality defines women's work in Asia

Factory workers step out of their shuttle bus as their shift ends. Hlaing Thar Yar Industrial Zone, Yangon, November 2015. Credit: Kaung Htet
Paper author: 
Oxfam
Paper publication date: 
Monday, June 6, 2016

Rising economic inequality across Asia is threatening poverty reduction and slowing down the fight against gender inequality. Although the region has experienced economic growth, the bottom 70 percent have seen their income share fall while the share for the top 10 percent has increased rapidly. Low wages and a lack of rights at work, particularly for women, are at the heart of this scandal. At the same time, women are subsidizing the economy with a disproportionate responsibility for unpaid care work.

Achieving living wages and recognizing, redistributing and reducing unpaid care work could support both economic and gender equality in Asia and should be prioritized by both governments and businesses. 

__________________________________________________

Sự gia tăng của bình đẳng kinh tế trên khắp châu Á đang đe doạ nỗ lực giảm nghèo và làm chậm cuộc chiến chống lại bất bình đẳng giới. Mặc dù khu vực đang cho thấy dấu nhiệu của tăng trưởng kinh tế, tỉ lệ thu nhập của 70% người dân tầng lớp dưới đang giảm trong khi thu nhập của top 10% dân số thuộc tầng trên lại tăng nhanh đáng kể. Mức lương thấp và thiếu hụt quyền lợi tại nơi làm việc, đặc biệt là với phụ nữ, là tâm điểm của vấn đề này. Trong khi đó, phụ nữ lại là người hỗ trợ cho nền kinh tế khi mang cho mình trách nhiệm không cân xứng của những công việc chăm sóc không được trả lương. 

Một mức lương đủ sống cùng việc những công việc chăm sóc không lương được công nhận, phân chia hợp lí hoặc cắt giảm có thể giúp cân bằng nền kinh tế và giới ở châu Á. Đây là những vấn đề nên được cả chính phủ và doanh nghiệp ưu tiên.