The US tax system is rigged

Here’s who’s rigging it and how you can help stop them

It may seem like a political talking point, but the US tax system really is rigged by special interests. Every day a new “coalition” – a.k.a. front group – pops up with a plan to “simplify” the tax code and make America more “competitive.” But if you dig beneath the surface, these groups are just fronts for the big businesses that spend billions of dollars on lobbying to ensure large companies pay as little tax as possible, sticking the rest of us with the bill. In fact from 2009 to 2015, the 50 biggest US companies got more than $423 billion in tax breaks and spent more than $2.5 billion on lobbying Congress to boost their bottom line even further.

The US and poor countries each lose more than $100 billion every year to tax dodging by big companies. The 50 largest US companies alone have more than $1.6 trillion stashed offshore.

The 50 biggest US companies including Pfizer, Goldman Sachs, GE, Chevron, Walmart, and Apple could see new tax cuts of more than $327 billion even as programs to help working Americans and provide lifesaving food, medicine, and access to clean water to the poorest people in the world get slashed to the bone. Simply put, these plans are a blueprint for greater inequality here in the US and around the world.

__________________________________________________

Mặc dù điều này qua thì giống như một luận điểm chính trị, nhưng hệ thống thuế của Mỹ đang lũng đoạn, kết quả của việc luật lệ thuế đang được đề ra để phục vụ lợi ích của người giầu và có quyền lực. 

Mỗi ngày, một liên minh mới được lập ra với kế hoạch làm đơn giản hoá mã thuế và giúp Mỹ trở nên cạnh tranh hơn. Nhưng nếu đào sâu hơn, chúng ta sẽ thấy những nhóm này chỉ là bề nổi của những doanh nghiệp lớn - những nhân tố đang chi hàng tỉ đô la cho việc vận động hành hành lang để đảm bảo họ và những công ty lớn khác chỉ phải trả mức thuế ít nhất có thể, khiến cho những người dân là người phải gồng gánh các hoá đơn. Thực tế cho thấy, từ năm 2009 tới 2015, 50 công ty lớn nhất của Mỹ đã được khấu trừ thuế với số tiền $423 tỉ đô, và họ dành hơn $2.5 tỉ vận động Quốc hội để thúc đẩy mức thuế của họ được hạ xuống sâu nữa. 

Nước Mỹ cùng những quốc gia nghèo hơn đang bị thất thoát $100 tỉ đô mỗi năm bởi hành động trốn thuế của các công ty lớn. Trong khi đó, số tiền được cất giấu ở nước ngoài của 50 công ty lớn nhất tại Mỹ đã lên tới $1.6 nghìn tỉ.