Policy papers

E.g., 03/26/2019
E.g., 03/26/2019
Báo cáo "Tiền lương không đủ sống và hệ lụy - Nghiên cứu một số doanh nghiệp may xuất khẩu ở Việt Nam" do Oxfam phối hợp cùng Viện Nghiên cứu Công nhân Công đoàn thực hiện nhằm mục đích xác định những khoảng trống cần được giải quyết để cải thiện tiền lương và điều kiện làm việc cho công nhân ngành...
PUBLIC GOOD OR PRIVATE WEALTH? Billionaire fortunes increased by 12 percent last year – or $2.5 billion a day - while the 3.8 billion people who make up the poorest half of humanity saw their wealth decline by 11 percent. ‘Public Good or Private Wealth’ shows the growing gap between rich and poor...
Đánh giá tác động giới của thủy điện A Vương do nhóm nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Xã hội (CSRD) và đại diện các cơ quan, tổ chức địa phương thực hiện tháng 9-10/2018 trong khuôn khổ các dự án thí điểm đánh giá tác động giới tại các thủy điện miền Trung và Tây Nguyên do Oxfam...
Gần một thập niên trở lại đây, an ninh nguồn nước ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang ngày một nghiêm trọng. Không những bị rút ngắn vào mùa mưa, nguồn nước bị suy thoái và ô nhiễm nghiêm trọng trên diện rộng khiến cho ĐBSCL nhiều năm phải đối mặt với tình trạng khô hạn. Trong khi đó, sự gia...
Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam (Vietnam Rivers Network) là một diễn đàn mở thu hút sự tham gia của các tổ chức phi chính phủ, nhà nghiên cứu, học giả, cán bộ công tác trong các cơ quan nhà nước, cộng đồng địa phương và những người có cùng mối quan tâm đến việc bảo vệ sông ngòi và phát triển bền vững...
This short book shares stories about local communities in their journey of building confidence, becoming more aware and involving in state budget monitoring. This book also tells us how local authorities have become more open and welcoming to people’s participation in order to achieve common goals...
Oxfam công bố báo cáo xếp hạng toàn cầu các chính phủ dựa trên những can thiệp mà họ đang triển khai nhằm thu hẹp khoảng cách giàu nghèo. Chỉ số Cam kết Giảm Bất bình đẳng (CRI) cho thấy các chính phủ đang theo hai hướng: giải quyết hay thúc đẩy gia tăng bất bình đẳng. Ba lĩnh vực được xem là quan...
This briefing is intended for business leaders, investors and policymakers in South-East Asia. Many of us share a vision of inclusive economic development. Drawing on what Oxfam and others have learned from private sector partnerships, a growing body of research and examples of new models of...
Tài liệu này hướng tới độc giả là lãnh đạo các doanh nghiệp, các nhà đầu tư và các nhà hoạch định chính sách khu vực Đông Nam Á. Rất nhiều người trong chúng ta có chung một tầm nhìn về phát triển kinh tế bao trùm. Dựa trên bài học kinh nghiệm mà Oxfam và các tổ chức khác đã rút ra được từ quan hệ...
State budget is an important tool for social and economic management in any country. According to experiences from many other countries, an effective state budget management system with key good governance principles of transparency, accountability and participation is crucial for combating poverty...

Pages

Subscribe to Policy papers