Mnet and Oxfam policy recommendations in response to GoV's relief package

Mnet and Oxfam policy recommendations in response to GoV's relief package

At the very beginning of the COVID-19 pandemic, the Party, the Government and Vietnamese people have unified to drastically and effectively implement the undertakings of the Party and follow the direction of the Government, to prevent the pandemic spread, to protect people’s health and ensure social security for those who are impacted. In the Government meeting on April 1st, the Prime Minister Nguyen Xuan Phuc assigned the Ministry of Investment and Planning to work with relevant agencies to finalize the draft proposal on social assistance for the most vulnerable groups affected by COVID-19. For all the proactive efforts and commitments in fighting against COVID-19 so far, the Vietnamese Government has gained high credibility internationally.

The Network of Action for Migrant Workers (Mnet) and Oxfam in Vietnam highly appreciate the proposed recommendations for a relief package. To ensure the people who are affected most by the pandemic are supported, we recommend to include the following 07 groups of informal & migrant workers in the beneficiary list of the Government's social assistance policy for people affected by COVID-19:

  • domestic workers 
  • street vendors
  • waste collectors
  • porters at wholesale markets
  • motorbike taxi drivers
  • taxi drivers
  • workers in the service sector.

___________________________________________

Khuyến nghị chính sách của Mnet và Oxfam về Gói hỗ trợ an sinh xã hội

Ngay từ thời điểm rất sớm của đại dịch COVID-19, các cơ quan Nhà nước và người dân đã đoàn kết một lòng thực hiện quyết liệt và hiệu quả những chủ trương của Đảng và sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ trong ứng phó và ngăn chặn sự lây lan của đại dịch, đảm bảo sức khỏe, tính mạng và an sinh xã hội cho người dân. Ngày 1/4/2020, tại phiên họp thường kỳ tháng 3 của Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giao Bộ Kế hoạch và đầu tư phối hợp với một số bộ, ngành liên quan rà soát kỹ, tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về gói an sinh xã hội để trình Thủ tướng ký ban hành. Với kết quả bước đầu như vậy, Chính phủ Việt Nam đạt tín nhiệm cao trong khu vực và trên thế giới trong ứng phó đại dịch COVID-19.

Mạng lưới các Tổ chức Hành động vì Lao động di cư (Mnet) và tổ chức Oxfam tại Việt Nam hoan nghênh và đánh giá cao nội dung dự thảo Nghị quyết hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra. Để đảm bảo người dân đang bị ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch nhận được hỗ trợ, chúng tôi khuyến nghị đưa 07 nhóm lao động phi chính thức và lao động di cư vào nhóm nhóm đối tượng được hưởng trợ cấp từ chính sách an sinh xã hội của Chính phủ dành cho người dân bị ảnh hưởng bởi COVID-19, bao gồm:

• lao động giúp việc gia đình
• người bán hàng rong
• lao động thu gom rác
• người làm nghề bốc vác, xe đẩy tại các chợ đầu mối
• lái xe ôm
• lái xe taxi (không có hợp đồng lao động)
• người giúp việc tại các cơ sở dịch vụ kinh doanh và ngành dịch vụ.