Giải báo chí Bình Đẳng khu vực châu Á

Châu Á và Thái Bình Dương là khu vực có số lượng tỷ phú giàu nhất và gia tăng nhanh nhất thế giới trong năm qua, với 906 tỷ phú nắm giữ gần 3 nghìn tỷ đô la tài sản. Ngược lại, 1,2 tỷ dân châu Á đang vật lộn để kiếm sống. Phụ nữ, trẻ em gái và các nhóm dễ bị tổn thương là những người bị chịu thiệt thòi nhất, mà không có tiếng nói quyết định. Khủng hoảng khí hậu cho thấy tần suất thảm họa tăng lên trên khắp châu Á, và các nhóm yếu thế kể trên phải gánh chịu nhiều tác động nhất.

Các nhà báo có hiểu biết, kĩ năng và tiếng nói để lên tiếng về các vấn đề xã hội và bất bình đẳng, nhằm nâng cao nhận thức và hỗ trợ của cộng đồng về bình đẳng, quyền con người và bền vững. Nhà báo trên toàn châu Á đang viết về bất bình đẳng và nghèo đói. Giải báo chí Bình đẳng hướng tới việc vinh danh họ và khuyến khích nhiều nhà báo viết về đề tài này hơn nữa, vì một châu Á bình đẳng cho tất cả mọi người. 

Giải báo chí Bình đẳng sẽ được giới thiệu tại nhiều nước vùng Nam và Đông Nam châu Á: Bangladesh, Malaysia, Myanmar, Pakistan, Philippines, Thailand, and Việt Nam.

Vui lòng xem Tiêu chí đề cử, Quy trình đề cử, Thời gian, Ban giám khảo, Tiêu chí chấm giải, và Giải thưởng trong file đính kèm.

...........

Journalism for an Equitable Asia Award

Asia and Pacific showed the biggest billionaire wealth and growth in the world last year, now with 906 billionaires owning nearly 3 trillion dollars in wealth. In contrast, 1.2 billion Asians are struggling to make ends meet. Women and girls and other groups without a strong voice suffer the worst. Impacts of the climate crisis have seen an increase in disasters across Asia, and they hit those disadvantaged the hardest. 

As thought leaders and creators, journalists have the skills and voice to expose social issues of inequality to build the public’s understanding and support for equality, human rights, and sustainability. There are many journalists across Asia who report to fight the injustice of inequality and poverty. Journalism for an Equitable Asia Award aims to recognize them and encourage more journalists to write for a fairer Asia that works for all its people.

The award will launch onsite or online in several countries in South and Southeast Asia: Bangladesh, Malaysia, Myanmar, Pakistan, Philippines, Thailand, and Vietnam.

Criteria for Nomination, Nomination process, Award Timeline, Judging Panel, Judging Criteria and Award are in the attached file.