Stories

Nếu tất cả công việc chăm sóc do phụ nữ đang thực hiện không lương trên toàn cầu được chuyển cho một công ty đảm nhận thì công ty này sẽ có doanh thu hàng năm là 10 ngàn tỉ đô la - gấp 43 lần doanh thu của Apple. (Trích từ báo cáo của Oxfam, tháng 1 năm 2019). Việt Nam đã cam kết đạt được Mục tiêu...
Cứ vào tháng Một hàng năm, tôi lại thấy thấp thoáng một thế giới khác. Một thế giới của các tỷ phú, giới tinh hoa trong lĩnh vực kinh doanh và chính trị, hội tụ trong khu nghỉ dưỡng trên núi ở Davos, Thụy Sĩ dự Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Nhiều bạn thường tò mò hỏi tôi đã từng...
We, the people of ASEAN, our leaders, governments, businesses, and activists, want an Asia that works for all of us. Le Luong Minh, the former Secretary-General of ASEAN said that they wanted to advance towards inclusive growth and sustainable development, and its Economic Community Blueprint 2025...