Hỗ trợ doanh nghiệp tạo tác động xã hội để không ai bị bỏ lại phía sau

Wednesday, January 26, 2022

Hà Nội – 26/1/2022: 60 doanh nghiệp kinh doanh tạo tác động xã hội trong chuỗi giá trị nông nghiệp được hỗ trợ nâng cao năng lực trong hơn 6 năm (2015-2021), đóng góp cho sự phát triển của thế hệ các doanh nhân và doanh nghiệp tạo tác động, góp phần tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập cho hơn 5.000 lao động địa phương và thu mua thường xuyên sản phẩm của gần 50.000 nông dân nghèo và các nhóm yếu thế tại Việt Nam.

Đây là kết quả của Dự án “Hỗ trợ doanh nghiệp vì mục đích phát triển” (gọi tắt là EFD – Enterprises for Development) do Oxfam tại Việt Nam triển khai cùng Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng (CSIP) và Trung tâm Hỗ trợ Phát triển xanh (GreenHub) với sự hỗ trợ tài chính từ mạng lưới các Doanh nhân vì Doanh nhân của Hà Lan (Entrepreneurs for Entrepreneurs Network) thông qua tổ chức Oxfam Novib tại Hà Lan và Quỹ GSRD Foundation.

Trong cơ cấu kinh tế Việt Nam, doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) chiếm tới 95% tổng số doanh nghiệp. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt là các doanh nghiệp kinh doanh với các cộng đồng yếu thế, các doanh nghiệp theo định hướng kinh doanh tạo tác động xã hội đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong việc tạo động lực tăng trưởng, nâng tầm chuỗi giá trị, góp phần cải thiện đời sống cho các nhóm yếu thế ở địa phương và hòa nhập với dòng chảy chung của phòng trào kinh doanh tạo tác động xã hội trong khu vực và trên thế giới.

Hiện nay, doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam nói chung và doanh nghiệp kinh doanh tạo tác động xã hội (DNTTĐXH) nói riêng đang gặp nhiều thách thức trong hoạt động của mình. Điển hình là, sự thiếu hụt chiến lược kinh doanh dài hạn nên các DN chưa đầu tư phù hợp cho hoạt động marketing và phát triển thương hiệu; nguồn lực tài chính và nhân sự còn hạn chế nên gặp nhiều vấn đề trong quản trị điều hành; thiếu hụt vốn do thiếu thông tin về thị trường vốn, không đáp ứng được các yêu cầu của bên cấp vốn và thiếu kỹ năng làm việc với nhà đầu tư; mối liên kết giữa doanh nghiệp và nông hộ còn yếu, thông tin về sản xuất và kiểm soát chất lượng từ nông hộ đến DNTTĐXH và người tiêu dùng chưa đầy đủ hoặc chưa thực sự minh bạch.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Quản lý Dự án EFD cho biết: “DNTTĐXH khác với các mô hình doanh nghiệp thông thường bởi bên cạnh mục tiêu phát triển kinh doanh, họ luôn có mục tiêu song hành là đem đến những tác động tích cực cho cộng đồng và xã hội. Họ kinh doanh bằng trái tim và khát vọng thay đổi cuộc sống của hàng triệu người yếu thế trong xã hội. Tuy nhiên, phần lớn các doanh nghiệp khi đến với dự án EFD chưa hiểu rõ làm cách nào để doanh nghiệp mình có thể tạo tác động cụ thể cho cộng đồng, do đó chưa đo lường và phát huy được tác động xã hội tích cực mà doanh nghiệp mang lại. Một mặt, họ chưa được tiếp cận với những kiến thức về đánh giá và tăng cường tác động xã hội. Mặt khác, họ thiếu bộ công cụ giúp doanh nghiệp có thể triển khai trong thực tiễn”.

Dự án EFD đã cung cấp các khóa đào tạo nâng cao năng lực quản trị kinh doanh, thiết kế các gói tư vấn đồng hành riêng cho từng doanh nghiệp trong 4-6 tháng với sự tham gia của các chuyên gia trong nước và quốc tế, hỗ trợ nâng cao năng lực tiếp cận tài chính, thí điểm hệ thống đảm bảo chất lượng trên nguyên tắc có sự tham gia (PGS), xây dựng mạng lưới các doanh nghiệp kinh doanh tạo tác động xã hội, vinh danh các doanh nghiệp tạo tác động xã hội trong cả nước nhằm thúc đẩy sự ủng hộ của cộng đồng, nhận biết thương hiệu và kết nối hợp tác với các bên.

60 DNTTĐXH tham gia vào dự án đang tạo ra 1.789 công việc toàn thời gian và 3.225 công việc bán thời gian cho lao động địa phương là phụ nữ, thanh thiếu niên nông thôn, người nghèo, người khuyết tật, thường xuyên mua sản phẩm của 29.452 hộ nông dân, và mua sản phẩm theo mùa vụ của 17.295 hộ khác.

Ông Phạm Quang Tú, Phó Giám đốc Quốc gia, Oxfam tại Việt Nam cho biết: “Các mô hình kinh doanh tạo tác động xã hội, phổ biến nhất trong lĩnh vực nông nghiệp, giúp giải quyết tình trạng đói nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, thông qua hợp tác giữa các công ty với các cộng đồng nghèo cùng tham gia một chuỗi giá trị. Các doanh nghiệp tạo ra việc làm, sinh kế và cơ hội. Đây là cách mà chúng ta tạo ra tăng trưởng. Oxfam tin rằng nghèo đói, bất công và bất bình đẳng sẽ giảm khi có sự tương tác giữa công dân tích cực, chính quyền và khu vực tư nhân có trách nhiệm, đây cũng là nền tảng cho sự phát triển của Việt Nam. Để các doanh doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể tạo tác động xã hội lớn hơn và ổn định hơn, chúng tôi khuyến nghị các chính sách dành cho khối này hướng tới tháo gỡ những khó khăn mà họ đang gặp phải như vốn, kết nối với người sản xuất và được quan tâm trong các chương trình nâng cao năng lực doanh nghiệp”

Buổi tổng kết Dự án Hỗ trợ doanh nghiệp vì mục đích phát triển” (gọi tắt là EFD – Enterprises for Development) do Oxfam tại Việt Nam triển khai cùng Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng (CSIP) và Trung tâm Hỗ trợ Phát triển xanh (GreenHub) với sự hỗ trợ tài chính từ mạng lưới các Doanh nhân vì Doanh nhân của Hà Lan (Entrepreneurs for Entrepreneurs Network) thông qua tổ chức Oxfam Novib tại Hà Lan và Quỹ GSRD Foundation được tổ chức chiều ngày 26/1/2022 với sự tham gia của hơn 100 đại biểu là lãnh đạo các doanh nghiệp tham gia dự án, các chuyên gia, tư vấn và đại diện các tổ chức trong và ngoài nước có quan tâm đến chủ đề hỗ trợ doanh nghiệp tạo tác động xã hội.

###

Dành cho biên tập

Về Oxfam

Oxfam là một liên minh quốc tế, một phần của phong trào đấu tranh toàn cầu, vì một thế giới bình đẳng, không còn nghèo đói và bất công. Oxfam có 21 tổ chức thành viên làm việc tại 70 quốc gia. Tầm nhìn của Oxfam hướng tới một thế giới công bằng và bền vững. Một thế giới nơi mọi người và trái đất là trung tâm của nền kinh tế. Nơi phụ nữ và trẻ em gái không gặp phải bạo lực và phân biệt đối xử. Nơi khủng hoảng khí hậu được kiểm soát. Và nơi hệ thống quản trị có sự tham gia của người dân và các lãnh đạo có tinh thần trách nhiệm.

Oxfam tại Việt Nam bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 1955; và từ cuối những năm 1980, tổ chức đã triển khai các dự án dài hạn trên cả nước. Oxfam tại Việt Nam tin rằng nghèo đói, bất công và bất bình đẳng sẽ giảm khi có sự tương tác giữa công dân tích cực, chính quyền có trách nhiệm và khu vực tư nhân. Đây cũng là nền tảng cho sự phát triển của Việt Nam. Oxfam tại Việt Nam hướng tới vận động dịch chuyển từ mô hình phát triển tập trung vào tăng trưởng sang mô hình phát triển Nền kinh tế Nhân văn, được xây dựng trên tám yếu tố cốt lõi: (1)đạt được các mục tiêu về phúc lợi xã hội, bình đẳng và bảo vệ môi trường; 2) điều tiết thị trường; 3) ; (2) chấm dứt giàu có cực đoan; (3) thuế luỹ tiến; (4) dịch vụ công phổ quát; (5) bình đẳng giới; (6) việc làm tử tế và mức lương công bằng ; (7) các mô hình kinh doanh mới; (8) sự tham gia của người dân.

Về CSIP

Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng - CSIP là tổ chức khoa học công nghệ trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam. Được thành lập từ năm 2008, CSIP tìm kiếm và đầu tư hỗ trợ trực tiếp cho các doanh nhân và doanh nghiệp xã hội đang áp dụng các giải pháp

kinh doanh bền vững nhằm giải quyết các thách thức xã hội và môi trường. CSIP hợp tác với các bên liên quan nhằm nâng cao nhận thức về doanh nghiệp xã hội, xây dựng mạng lưới trong nước và quốc tế, đồng thời thúc đẩy hình thành môi trường hoạt động thuận lợi hơn cho DNXH Việt Nam.

Về Green Hub

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh (GreenHub) là một Tổ chức Khoa học Công nghệ thuộc Liên Hiệp các Hội Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VUSTA); được hình thành bởi nhóm sáng lập viên cùng chí hướng và nhiều kinh nghiệm trong xây dựng và quản lý các dự án phát triển cộng đồng, bảo tồn đa dạng sinh học, ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường năng lực và vận động chính sách. GreenHub tạo dựng nền tảng, kết nối cộng đồng và nguồn lực để thực hành lối sống xanh, sản xuất xanh và bảo tồn thiên nhiên

Tài liệu tham khảo (click vào link)

Báo cáo Dự án EFD giai đoạn 1 (5/2015 – 9/2018)

Báo cáo Dự án EFD giai đoạn 2 (12/2018 – 1/2022)

Câu chuyện thay đổi của 12 doanh nghiệp EFD giai đoạn 1

Câu chuyện thay đổi của 15 doanh nghiệp EFD giai đoạn 2

Ảnh Buổi tổng kết giai đoạn 1 https://www.flickr.com/photos/oxfaminvietnam/albums/72157695694336960

Một số hình ảnh doanh nghiệp giai đoạn 2: https://drive.google.com/drive/folders/1GJo2_8rl4uNRUi9OOqbaF9ueEbaTejTI?usp=sharing

Liên hệ báo chí:

Nguyễn Thị Hồng Phượng, Oxfam tại Việt Nam

phuong.nguyenthihong@oxfam.org; Mobile: 0982 05 45 69