Policy papers

E.g., 01/23/2020
E.g., 01/23/2020
Báo cáo "Tiền lương không đủ sống và hệ lụy - Nghiên cứu một số doanh nghiệp may xuất khẩu ở Việt Nam" do Oxfam phối hợp cùng Viện Nghiên cứu Công nhân Công đoàn thực hiện nhằm mục đích xác định những khoảng trống cần được giải quyết để cải thiện tiền lương và điều kiện làm việc cho công nhân ngành...
PUBLIC GOOD OR PRIVATE WEALTH? Billionaire fortunes increased by 12 percent last year – or $2.5 billion a day - while the 3.8 billion people who make up the poorest half of humanity saw their wealth decline by 11 percent. ‘Public Good or Private Wealth’ shows the growing gap between rich and poor...
Đánh giá tác động giới của thủy điện A Vương do nhóm nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Xã hội (CSRD) và đại diện các cơ quan, tổ chức địa phương thực hiện tháng 9-10/2018 trong khuôn khổ các dự án thí điểm đánh giá tác động giới tại các thủy điện miền Trung và Tây Nguyên do Oxfam...
Gần một thập niên trở lại đây, an ninh nguồn nước ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang ngày một nghiêm trọng. Không những bị rút ngắn vào mùa mưa, nguồn nước bị suy thoái và ô nhiễm nghiêm trọng trên diện rộng khiến cho ĐBSCL nhiều năm phải đối mặt với tình trạng khô hạn. Trong khi đó, sự gia...
Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam (Vietnam Rivers Network) là một diễn đàn mở thu hút sự tham gia của các tổ chức phi chính phủ, nhà nghiên cứu, học giả, cán bộ công tác trong các cơ quan nhà nước, cộng đồng địa phương và những người có cùng mối quan tâm đến việc bảo vệ sông ngòi và phát triển bền vững...
Subscribe to Policy papers