The Vietnamese Shrimp Value Chain and Its Sustainable Development Impetus

Paper publication date: 
Thursday, August 16, 2018

"I am delighted to introduce our internal newsletter “The Vietnamese shrimp value chain and its sustainable development impetus” which compiles key news articles in different newspapers in Vietnam from 2016 to 2018 to present the picture of the shrimp sector. The articles in this newsletter are thematically arranged to present typical issues in the strategic development of Vietnam's agriculture and shrimp industry, the problems in the value chain linkages and finance policies. These news articles also include opinions and commentary from agriculture development experts and economists.

We look forward to receiving continued attention from journalists and press agencies in the coming time".

NGUYEN THI LE HOA
Deputy Country Director, Oxfam in Vietnam

______________________________​​​​​​​__________​​​​​​​__________

"Tổ chức Oxfam tại Việt Nam phối hợp với Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản cuốn “Chuỗi giá trị và Sức bật cho con tôm Việt”, tổng hợp một số bài viết tiêu biểu về ngành tôm Việt Nam đã được đăng trên báo và tạp chí từ năm 2016 đến năm 2018. Các bài viết được tập hợp theo chủ đề, từ những vấn đề tiêu biểu về định hướng chiến lược phát triển ngành nông nghiệp Việt Nam nói chung và ngành tôm Việt Nam nói riêng, cho đến những vấn đề trong liên kết chuỗi và chính sách tài chính chuỗi kèm theo nhiều phân tích, bình luận của các chuyên gia trong lĩnh vực này. 

Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của các nhà báo, phóng viên và các cơ quan báo chí trong thời gian tới". 

NGUYỄN THỊ LÊ HOA
Phó Giám đốc Quốc gia, Tổ chức Oxfam tại Việt Nam