[Report] SURVIVAL OF THE RICHEST: How we must tax the super-rich now to fight inequality

Paper author: 
Martin-Brehm Christensen, Christian Hallum, Alex Maitland, Quentin Parrinello, and Chiara Putaturo.
Paper publication date: 
Monday, January 16, 2023

We are living through an unprecedented moment of multiple crises. Tens of millions more people are facing hunger. Hundreds of millions more face impossible rises in the cost of basic goods or heating their homes. Climate breakdown is crippling economies and seeing droughts, cyclones and floods force people from their homes. Millions are still reeling from the continuing impact of COVID-19, which has already killed over 20 million people. Poverty has increased for the first time in 25 years. At the same time, these multiple crises all have winners. The very richest have become dramatically richer and corporate profits have hit record highs, driving an explosion of inequality.

  • Since 2020, the richest 1% have captured almost two-thirds of all new wealth – nearly twice as much money as the bottom 99% of the world’s population.
  • Billionaire fortunes are increasing by $2.7bn a day, even as inflation outpaces the wages of at least 1.7 billion workers, more than the population of India.
  • Food and energy companies more than doubled their profits in 2022, paying out $257bn to wealthy shareholders, while over 800 million people went to bed hungry.
  • Only 4 cents in every dollar of tax revenue comes from wealth taxes, and half the world’s billionaires live in countries with no inheritance tax on money they give to their children.
  • A tax of up to 5% on the world’s multi-millionaires and billionaires could raise $1.7 trillion a year, enough to lift 2 billion people out of poverty, and fund a global plan to end hunger.

This report focuses on how taxing the rich is vital to addressing this unprecedented ‘polycrisis’ and skyrocketing inequality. It shows how taxing the rich can set us clearly on the path to a more equal, sustainable world free of poverty.

The report explores how, in recent history, taxation of the richest was far higher; how talk of taxing the rich and making billionaires pay their fair share is hugely popular; how taxing the rich claws back elite power and reduces not just economic inequality, but racial, gender and colonial inequalities, too. The report lays out how much tax the richest should pay, and the practical, tried and tested ways in which governments can raise such taxation.

 

NGHỊCH LÝ VỀ SỰ TỒN TẠI CỦA NHÓM SIÊU GIÀU: Cần đánh thuế nhóm siêu giàu như thế nào để giải quyết bất bình đẳng

Chúng ta đang trải qua một thời điểm chưa từng có tiền lệ với nhiều cuộc khủng hoảng đan xen. Đã có thêm hàng chục triệu người phải đối mặt với nạn đói, và thêm hàng trăm triệu người khác đối mặt với sự gia tăng phi mã của chi phí sinh hoạt và sưởi ấm. Biến đổi khí hậu đang làm tê liệt các nền kinh tế và gây ra hạn hán, lốc xoáy, lũ lụt, buộc người dân phải rời bỏ nhà cửa. Hàng triệu người vẫn đang quay cuồng giữa những tác động liên miên của COVID-19, dịch bệnh đã cướp đi sinh mạng của hơn 20 triệu người. Tỷ lệ nghèo đói đã tăng lần đầu tiên trong 25 năm qua. Trong khi đó, vẫn có những người thu lợi từ những cuộc khủng hoảng chồng chất này. Những người giàu nhất đã giàu hơn đáng kể và lợi nhuận của các tập đoàn lớn đạt mức cao kỷ lục, dẫn đến bất bình đẳng bùng nổ.

  • Kể từ năm 2020, nhóm 1% người giàu nhất đã nắm giữ gần 2/3 tổng tài sản tăng thêm – gần gấp đôi số tiền của nhóm 99% dân số nghèo nhất thế giới.
  • Tài sản của các tỷ phú đang tăng thêm 2,7 tỷ USD mỗi ngày, ngay cả khi tốc độ lạm phát vượt xa mức lương của ít nhất 1,7 tỷ người lao động, nhiều hơn số dân của Ấn Độ.
  • Lợi nhuận của các tập đoàn thực phẩm và năng lượng đã tăng hơn gấp đôi trong năm 2022, họ chi trả 257 tỷ USD cho các cổ đông giàu có, trong khi đó hơn 800 triệu người phải đi nhịn đói đi ngủ.
  • Cứ mỗi USD thu được từ thuế, chỉ có 4 cent thu từ thuế tài sản, và một nửa số tỷ phú trên thế giới sống ở các quốc gia không đánh thuế thừa kế đối với số tiền họ để lại con cái.
  • Chỉ cần mức thuế thu tới 5% đối với triệu phú và tỷ phú thế giới có thể mang lại 1,7 nghìn tỷ USD mỗi năm, đủ để giúp 2 tỷ người thoát nghèo và tài trợ cho kế hoạch toàn cầu để chấm dứt nạn đói.

Báo cáo này tập trung vào tầm quan trọng của việc đánh thuế nhóm người giàu nhằm giải quyết tình trạng “đa khủng hoảng” chưa từng có tiền lệ và bất bình đẳng tăng vọt. Việc đánh thuế người giàu sẽ là bản lề giúp chúng ta hướng tới một thế giới bình đẳng hơn, bền vững hơn và không còn đói nghèo.

Báo cáo chỉ ra mức thuế với người giàu hiện tại ở mức thấp hơn rất nhiều so với lịch sử gần đây; những diễn ngôn về việc đánh thuế người giàu và buộc các tỷ phú đóng thuế tương xứng với thu nhập đang trở nên cực kỳ phổ biến; và việc đánh thuế người giàu sẽ không chỉ thu hẹp quyền lực của giới thượng lưu, mà còn giảm bất bình đẳng trên khía cạnh kinh tế, chủng tộc, giới và các tàn tích từ thời thực dân. Báo cáo đưa ra mức thuế cần áp dụng cho nhóm người giàu nhất, và những phương pháp thực tế đã được thử nghiệm và kiểm chứng giúp chính phủ các nước áp dụng mức thuế này.