Pro Poor Policy Monitoring

Reforming commune-level planning, investment decision making and community empowerment for sustainable poverty reduction

Rural children smile under peach blossoms in northern Vietnam. Credit: Oxfam Vietnam
Paper author: 
Oxfam in Vietnam
Paper publication date: 
Monday, December 1, 2014

Vietnam has achieved remarkable success in reducing poverty. However, the poor in Vietnam are still facing challenges and difficulties. Poverty remains concentrated in ethnic minority populations: in 1998, ethnic minorities accounted for 29% of the total poor, while in 2012 this rate had increased to 51%.2 The poverty rate differs between different ethnic minorities and between communities from the same ethnic group living in different localities. 

To feed into discussions of policy for sustainable poverty reduction, Oxfam has commissioned an analysis of “participatory commune-level planning and decentralization of financial management to the grassroots level” in 2014 in seven provinces across Vietnam, including Lao Cai, Hoa Binh, Nghe An, Quang Tri, Dak Nong, Ninh Thuan and Tra Vinh,5 under the “Pro-poor Policy Monitoring and Analysis” project which is being implementing in the period from 2014 to 2016 supported by Irish Swiss Development Cooperation (SDC). This analysis focuses on examining some key policy focus areas, identifying good practices within the surveyed localities and providing recommendations related to: (i) reforming the process for socioeconomic development planning at the commune level, applying a participatory approach; and (ii) decentralizing investment decision making to the commune level and empowering communities in the implementation of small-scale and technically simple construction works.

__________________________________________________

Cộng đồng dân tộc thiểu số tại Việt Nam đã đạt được nhiều thành tự đáng kể trong lĩnh vực xoá đói giảm nghèo. Tuy nhiên, họ vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức trong cuộc sống hàng ngày, và tỉ lệ nghèo đói của cộng đồng vẫn còn cao. Trong năm 2012, 59% người dân tộc vẫn thuộc diện nghèo. Vấn đề nghèo đói ở Việt Nam ngày càng tập trung xoay quanh cộng đồng này. Năm 1998, 29% người nghèo của Việt Nam là dân tộc thiểu số. Và tới năm 2012, con số này đã tăng tới 51%. Khoảng 75% thu nhập của họ tới từ nông nghiệp - lĩnh vực có độ tăng trưởng chậm hơn đáng kể so với các ngành khác trong nền kinh tế Việt.  

Để hỗ trợ các cuộc thảo luận về cải cách chính sách nhằm giảm nghèo bền vững trong cộng đồng các dân tộc thiểu số, Oxfam đã phân tích các chính sách khuyến nông và hỗ trợ nông nghiệp trên 07 tỉnh thành của Việt Nam, tập trung vào nhóm dân tộc. Các tỉnh đó bao gồm Lào Cai, Hoà Bình, Nghệ An, Quảng Trị, Dak Nông, Ninh Thuận và Trà Vinh. Nghiên cứu này là một phần của dự án "Propoor Policy Monitoring and Analysis" do Oxfam thực hiện và được tài trợ bởi Irish Aid và Cơ quan Hợp tác & Phát triển Thụy Sĩ (SDC). 

Nghiên cứu tập trung vào những vấn đề và hạn chế của chính sách hiện tại, cũng như các thực hành tiêu biểu tại địa bàn khảo sát. Kết quả được sử dụng trong bài báo cáo nghiên cứu & tóm tắt chính sách. Cả 02 bài đều đưa ra các khuyến nghị cải cách chính sách ở cấp trung ương và các giải pháp cho việc thực hiện ở cấp địa phương để đảm bảo cho việc khuyến nông và hỗ trợ sản xuất nông nghiệp tập trung vào công cuộc giảm nghèo bền vững cho cộng đồng dân tộc thiểu số.