PhotoVoice: Hey Friends! Listen Up

Promoting children's participation

PhotoVoice: Hey Friends! Listen Up. Credit: Oxfam Vietnam
Paper author: 
Oxfam in Vietnam, iSEE, SIDA
Paper publication date: 
Monday, September 1, 2014

PhotoVoice can be defined as the voice of the photos. It is a combination of photos taken by the people of a community so as to share their own stories. PhotoVoice helps participants develop the ability to become the subject of creation. 49 students from three provinces, 4 ethnic minority groups (H’Mong living in Lao Cai, M’Nong living in Dak Nong, Cham and Raglai living in Ninh Thuan) and 9 schools, took part in the PhotoVoice project to capture their daily life activities and tell stories associated with each photo, thereby sharing their thoughts about life and people around them.

The PhotoVoice process not only created a colorful exhibition, but rather, it was a process for the children to build confidence in themselves and for adults to believe in their children’s abilities. The exhibition is over, but the photos of the children are still here, as evidenced by the motivation they have to continue to believe and do other things by themselves. They deliver their voice to so many people, and to make it go farther and wider, they will need the adults to continue believing in them and provide opportunities for them to continue the journey of self-determination.

____________________ __________ __________ __________

PhotoVoice có thể được hiểu là tiếng nói của những bức ảnh, là sự kết hợp giữa các bức ảnh do chính những người trong cộng đồng tự chụp và các câu chuyện kể của chính họ. PhotoVoice giúp những người tham gia phát huy khả năng sáng tạo và trở thành chủ thể sáng tạo. 49 học sinh đại diện cho 3 tỉnh, thuộc 4 nhóm cộng đồng dân tộc khác nhau (H’Mông ở Lào Cai, M’Nông ở Đăk Nông, Chăm và Raglai ở Ninh Thuận), đến từ 9 trường Tiểu học và Trung học cơ sở, đã cùng nhau trải nghiệm quá trình chụp ảnh và kể lại các câu chuyện gắn với từng bức ảnh, qua đó chia sẻ những suy nghĩ, mong muốn của các em về cuộc sống của mình và những người xung quanh.

Tiến trình PhotoVoice không chỉ nhấn mạnh vai trò cầm máy của từng cá nhân, mà hơn thế là tính tự chủ trong tất cả các quyết định được đưa ra. Những bức ảnh là do chính các em học sinh tự chụp, những câu chuyện là do các em tự kể. Quan trọng hơn, chụp về chủ đề gì cũng do chính các học sinh tham gia thảo luận và thống nhất. Nhờ vậy, những bức ảnh mới thể hiện rõ nét nhất, chân thực nhất và cũng đời thường nhất những khoảng khắc của cuộc sống qua con mắt của các em.