Commitment to Reducing Inequality Index 2018

Paper publication date: 
Tuesday, October 9, 2018

Commitment to Reducing Inequality Index 2018

Oxfam launches a global ranking of governments based on what they are doing to tackle the gap between rich and poor. The commitment to reducing inequality index (CRI) reveals governments split between fighting and fuelling inequality.

The Index ranks 157 countries on their policies on social spending, tax, and labor rights - three areas the organizations say are critical to reducing inequality.

Vietnam is in the top 10 most committed countries on progressive taxation and enhancing social spending.

The CRI report shows that countries such as South Korea, Namibia and Uruguay are taking strong steps to reduce inequality while across Asia, most governments have failed to improve health and social protection spending, labor policies, workers rights and minimum wages, and women’s rights.

The full report is available here.

______________________________​​​​​​​__________​​​​​​​__________

Chỉ số cam kết giảm bất bình đẳng 2018 

Oxfam công bố báo cáo xếp hạng toàn cầu các chính phủ dựa trên những can thiệp mà họ đang triển khai nhằm thu hẹp khoảng cách giàu nghèo. Chỉ số Cam kết Giảm Bất bình đẳng (CRI) cho thấy các chính phủ đang theo hai hướng: giải quyết hay thúc đẩy gia tăng bất bình đẳng.

Ba lĩnh vực được xem là quan trọng nhất để xếp hạng các quốc gia trong việc giải quyết bất bình đẳng là chính sách của họ về chi tiêu xã hội, thuế và quyền lao động.

Việt Nam nằm trong top 10 các quốc gia tại khu vực Đông Á và Thái Bình Dương cam kết mạnh mẽ nhất cải thiện chính sách thuế và việc tăng chi tiêu cho các dịch vụ xã hội.

Bảng xếp hạng toàn cầu (gồm 157 quốc gia), báo cáo cho thấy các quốc gia như Hàn Quốc, Nambia và Uruguay đang có những hành động rất quyết liệt hướng tới mục tiêu giảm bất đình đẳng. Trong khi hầu hết các quốc gia Châu Á không đạt được cam kết tăng chi tiêu cho các dịch vụ xã hội và y tế, các chính sách về lao động, quyền người lao động, mức lương đủ sống và quyền phụ nữ.