Policy papers

E.g., 10/14/2019
E.g., 10/14/2019
This book contains 12 stories about entrepreners, who joined Enterprising for Development (EFD), a project launched in 2014 by Oxfam in Vietnam and CSIP that offers tailored training and consultancy packages on sustainability and business management. Cuốn sách này viết về 12 doanh nhân tham gia...
The Enterprising for Development (EDF) Program was originally developed from 'Inclusive Impact Investment' now called the SME Development Program which is being implemented by Oxfam Novib (the Netherlands) in six countries in Africa and Asia, including Vietnam. The ultimate purpose of the EFD...
Báo cáo "Tiền lương không đủ sống và hệ lụy - Nghiên cứu một số doanh nghiệp may xuất khẩu ở Việt Nam" do Oxfam phối hợp cùng Viện Nghiên cứu Công nhân Công đoàn thực hiện nhằm mục đích xác định những khoảng trống cần được giải quyết để cải thiện tiền lương và điều kiện làm việc cho công nhân ngành...
PUBLIC GOOD OR PRIVATE WEALTH? Billionaire fortunes increased by 12 percent last year – or $2.5 billion a day - while the 3.8 billion people who make up the poorest half of humanity saw their wealth decline by 11 percent. ‘Public Good or Private Wealth’ shows the growing gap between rich and poor...
Đánh giá tác động giới của thủy điện A Vương do nhóm nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Xã hội (CSRD) và đại diện các cơ quan, tổ chức địa phương thực hiện tháng 9-10/2018 trong khuôn khổ các dự án thí điểm đánh giá tác động giới tại các thủy điện miền Trung và Tây Nguyên do Oxfam...
Subscribe to Policy papers