Policy papers

E.g., 07/03/2022
E.g., 07/03/2022
As billionaires gather in Davos, Switzerland, in person for the first time in over two years, they have a lot to celebrate. During the COVID-19 pandemic their mountain of wealth has reached unprecedented and dizzying heights. The pandemic – full of sorrow and disruption for most of humanity – has...
In 2006, the Gender Equality Law (GEL) was passed by the 11th National Assembly. This marked a significant advancement in exercising Gender Equality (GE) in Viet Nam. After almost 15 years of implementation, Viet Nam has secured important achievements in terms of GE, making meaningful contributions...
Cuốn sách nhỏ này tập hợp những lát cắt từ bảy mô hình thu nhỏ (miniature) nhằm minh họa một phần bức tranh xã hội hiện tại. Mặc dù các mô hình này chưa đại diện được tất cả các lĩnh vực của Nền Kinh tế Nhân văn, nhưng hy vọng đây là những gợi mở đầu tiên cho chúng ta khi nghĩ về Nền Kinh tế Nhân...
Dự án Hỗ trợ Doanh nghiệp vì mục đích phát triển - Hỗ trợ Doanh Nghiệp Kinh Doanh Tạo Tác động Trong Chuỗi Giá Trị Nông Nghiệp, gọi tắt là EFD, hướng tới mục tiêu giúp đối tượng yếu thế (các hộ nông dân quy mô nhỏ, phụ nữ nghèo, thanh thiếu niên nghèo) nâng cao vị thế, có thêm việc làm, tăng thu...
Cuốn sách này là nỗ lực ghi chép lại một vài câu chuyện truyền cảm hứng trong số đó. Bạn đọc sẽ dễ dàng nhận ra những mẫu số chung ở họ: Sức đề kháng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) này đến từ nhiều năm bền bỉ xây dựng và nuôi dưỡng chuỗi giá trị khoẻ mạnh, và thứ hai, những nỗ lực ấy được...
Subscribe to Policy papers