Khởi động cuộc thi "Tìm kiếm sáng kiến tăng quyền năng kinh tế phụ nữ trong chuỗi lúa gạo"

1. Đây là cuộc thi gì? 

Dự án “Tăng cường bình đẳng giới và đầu tư kinh doanh nông nghiệp có trách nhiệm tại Đông Nam Á - Giai đoạn 2” (GRAISEA 2) tổ chức cuộc thi "Tìm kiếm sáng kiến tăng quyền năng kinh tế phụ nữ trong chuỗi lúa gạo" với mong muốn tạo cơ hội cho phụ nữ, tổ nhóm nông dân, hợp tác xã đề xuất, triển khai các sáng kiến và thực hành tốt trong sản xuất, kinh doanh nông nghiệp. Các chủ đề của cuộc thi bao gồm: 

  • Đa dạng sinh kế và nâng cao thu nhập của phụ nữ
  • Tăng sự tự tin, năng lực lãnh đạo và sự tham gia của phụ nữ.
  • Thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH)
  • Thúc đẩy đổi mới kỹ thuật, tổ chức sản xuất, chế biến và kinh doanh . Tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ tiếp cận và sử dụng hiệu quả các nguồn lực sản xuất – kinh doanh (vốn, khoa học kỹ thuật, công nghệ, mạng lưới liên kết, thông tin thị trường…)
  • Tăng cường liên kết với các bên trong chuỗi giá trị (doanh nghiệp, nhà nước, nhà khoa học, đơn vị cung cấp dịch vụ,...)

2. Ai có thể tham gia? 

Cuộc thi dành cho các tổ nhóm nông dân/phụ nữ hoạt động trong chuỗi giá trị lúa gạo tại 3 tỉnh An Giang, Kiên Giang và Sóc Trăng và không nhất thiết đang tham gia vào dự án Graisea 2. Khuyến khích các sáng kiến tham gia theo hình thức tập thể (từ 2 người trở lên), do phụ nữ khởi xướng/ lãnh đạo, hoặc có trên 50% thành viên cùng xây dựng sáng kiến là nữ giới.

3. Tại sao tôi nên tham gia? 

Các tổ nhóm nông dân được hỗ trợ phát triển ý tưởng mới, cải thiện mô hình sản xuất kinh doanh hiện có, từ đó tăng quyền năng kinh tế và sự tham gia của phụ nữ, nâng cao thu nhập, kết nối tốt hơn với các bên liên quan, đồng thời cải thiện khả năng thích ứng với BĐKH. Hỗ trợ từ chương trình bao gồm hỗ trợ kỹ thuật (tập huấn, đào tạo chuyên sâu) và hỗ trợ một phần tài chính để thực hiện các mô hình sinh kế tiềm năng.

4. Có những hoạt động gì? 

Thời hạn nộp sáng kiến: 17h00 ngày 24/6/2022

TUẦN 1 THÁNG 6: Khởi động cuộc thi công bố thông tin cơ bản & hướng dẫn viết đề xuất

TUẦN 4 THÁNG 6: Vòng sơ khảo Lựa chọn 15 sáng kiến tiềm năng nhất

TUẦN 1 THÁNG 7: Khoá tập huấn hoàn thiện sáng kiến 

TUẦN 2 THÁNG 7: Lựa chọn 7 sáng kiến hoàn thiện nhất

TUẦN 3 THÁNG 7: Chung kết cuộc thi và Trao giải

SAU ĐÓ, Dự án hỗ trợ phát triển và hiện thực hóa các sáng kiến đạt giải

5. Cơ cấu giải thưởng: 

01 GIẢI NHẤT 10.000.000VNĐ 

01 GIẢI NHÌ 8.000.000VNĐ 

01 GIẢI BA 6.000.000VNĐ 

04 GIẢI KHUYẾN KHÍCH 3.000.000VNĐ

Ngoài các sáng kiến đạt giải, Ban tổ chức sẽ lựa chọn các sáng kiến tiềm năng khác để tiến hành đầu tư và hỗ trợ sau cuộc thi.

6. Cách thức tham gia: 

Các ứng viên sử dụng biểu mẫu do Ban tổ chức xây dựng để điền thông tin về sáng kiến. Sau đó, ứng viên gửi đề xuất bằng giấy, thư điện tử, hoặc ảnh chụp tới một trong các địa chỉ sau:

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC Ông Nguyễn Tuấn Anh – Trung tâm nghiên cứu Tài nguyên và Phát triển nông thôn
Email: anhnt.recerd@gmail.com | Số điện thoại: 0387008496

KIÊN GIANG Bà Nguyễn Thị Xuân Hương – Trung Tâm Khuyến Nông Kiên Giang
Email: edfkiengiang.huong@gmail.com | Số điện thoại: 0918727724

SÓC TRĂNG Bà Ngô Thanh Loan - Chi Cục Trồng Trọt và Bảo Vệ Thực Vật Sóc Trăng

Email: thanhloanptt@gmail.com | Số điện thoại: 0978279324

AN GIANG Bà Nguyễn Ngọc Trâm - Trung Tâm Kỹ Thuật Dịch Vụ Nông Nghiệp An Giang

Email: nntram01@angiang.gov.vn | Số điện thoại: 0939323334

Khi gởi bài dự thi sẽ bao gồm:

  • Thư ủy quyền
  • Phiếu đề xuất sáng kiến (theo mẫu không quá 3 trang A4) (Định dạng: File pdf / ppt /doc).

7. Tiêu chí đánh giá: 

PHÙ HỢP: Tuân theo chủ đề của cuộc thi. Ưu tiên các sáng kiến đóng góp vào tăng thu nhập, năng suất lao động của phụ nữ, tăng tiếng nói và sự hiện diện của phụ nữ trong gia đình và cộng đồng.

SÁNG TẠO: Góp phần tạo những giá trị mới/thực hành mới thể hiện năng lực, vai trò của phụ nữ.

KHẢ THI: Sáng kiến có thể thực hiện được xét trên các nguồn lực hiện có của tổ nhóm, và với sự hỗ trợ của chương trình.

BỀN VỮNG: Sáng kiến có thể tiếp tục hoạt động và sinh lợi sau khi chương trình ngưng hỗ trợ. Sáng kiến đảm bảo sự hài hòa giữa phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường.

KHẢ NĂNG LAN TỎA: Mô hình/sáng kiến có khả năng lan tỏa và nhân rộng.

 

**Dự án “Tăng cường bình đẳng và đầu tư kinh doanh nông nghiệp có trách nhiệm tại Đông Nam Á - Giai đoạn 2” (GRAISEA 2) do Đại sứ quán Thụy Điển tại Bangkok tài trợ, thực hiện bởi tổ chức Oxfam tại Việt Nam, RECERD, cùng các đối tác.

Xem clip giới thiệu cuộc thi tại: https://www.youtube.com/watch?v=cAVFSOUkbVE&t=2s