Đo lượng phát thải trên ứng dụng điện thoại

Người dân trải nghiệm ứng dụng Rice Hero

Đây là thử nghiệm mới nhất của Oxfam tại Việt Nam trong nỗ lực giảm thiểu phát thải khí nhà kính, cụ thể trong lĩnh vực lúa gạo.

Ứng dụng “Rice Hero” đơn giản hóa quá trình thu thập, đo mức phát thải ở quy mô hộ nông dân, HTX và doanh nghiệp. Người dùng chỉ cần cung cấp thông tin đầu vào cơ bản trong quá trình canh tác, thu hoạch và chế biến lúa, ứng dụng sẽ tính toán lượng phát thải hiện tại, và đề xuất các giải pháp giảm phát thải.

Dựa trên đó, doanh nghiệp lúa gạo có thể tính toán dấu chân carbon của mình, hướng tới mục tiêu được dán nhãn carbon thấp, giúp sản phẩm có cơ hội tiếp cận với các thị trường xuất khẩu tiềm năng. Rice Hero còn cung cấp các thông tin thời tiết và dịch vụ nông nghiệp được chi tiết hoá đến từng vùng trồng.

Toàn cảnh buổi tập huấn

Hội thảo tập huấn & thử nghiệm Rice Hero được tổ chức với sự tham gia của các cán bộ đến từ các trung tâm khuyến nông, trung tâm xúc tiến dịch vụ và kỹ thuật, các hộ nông dân, HTX, và doanh nghiệp lúa gạo. Rice Hero được các đại biểu tại hội thảo đánh giá cao về tính sáng tạo và tiềm năng áp dụng vào thực tiễn.

Rice Hero sẽ chính thức ra mắt vào cuối năm 2022.

------------

Việt Nam cam kết năm 2030 giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực nông nghiệp 30% so với năm 2020. Sản xuất lúa gạo đóng góp 50% tổng phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực nông nghiệp tại Việt Nam. Oxfam đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp, và chính phủ trong lộ trình hướng tới net zero.

*Dấu chân carbon là tổng lượng phát thải khí nhà kính đến từ quá trình sản xuất, sử dụng và cuối vòng đời của một sản phẩm hoặc dịch vụ.