TIME TO CARE - OXFAM BRIEFING PAPER

According to the latest published report 'TIME TO CARE' of Oxfam ahead of the World Economic Forum (WEF) in Davos, Switzerland on 20 Jan 2020, economic inequality is out of control. In 2019, the world’s billionaires, only 2,153 people, had more wealth than 4.6 billion people. This great divide is based on a flawed and sexist economic system that values the wealth of the privileged few, mostly men, more than the billions of hours of the most essential work – the unpaid and underpaid care work done primarily by women and girls around the world. Tending to others, cooking, cleaning, fetching water and firewood are essential daily tasks for the wellbeing of societies, communities and the functioning of the economy. The heavy and unequal responsibility of care work perpetuates gender and economic inequalities. 

This has to change. Governments around the world must act now to build a human economy that is feminist and values what truly matters to society, rather than fuelling an endless pursuit of profit and wealth. Investing in national care systems to address the disproportionate responsibility for care work done by women and girls and introducing progressive taxation, including taxing wealth and legislating in favour of carers, are possible and crucial first steps.  

____________________________________

Theo báo cáo 'NGƯNG THỜ Ơ' mới được công bố của Oxfam trước thềm Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại DAVOS, Thụy Sĩ ngày 20 tháng 01 2020, tình trạng bất bình đẳng kinh tế đang vượt ngoài tầm kiểm soát. Năm 2019, chỉ riêng 2.153 tỷ phú trên thế giới đã sở hữu khối tài sản nhiều hơn của 4,6 tỷ người cộng lại. Sự chênh lệch khổng lồ này xuất phát từ một hệ thống kinh tế bất cập và mang màu sắc phân biệt giới tính. Trong hệ thống này, của cải của một số ít những người có đặc quyền, phần lớn là nam giới, được định giá cao hơn hàng tỷ giờ làm những công việc chăm sóc thiết yếu bị trả lương thấp hoặc thậm chí không được trả lương, chủ yếu do phụ nữ và trẻ em gái trên khắp thế giới đảm nhiệm. Chăm sóc người thân, nấu ăn, lau dọn, gánh nước, kiếm củi là những công việc giản dị thường nhật nhưng lại không thể thiếu đối với sự thịnh vượng của các xã hội, cộng đồng và sự vận hành của nền kinh tế. Trách nhiệm chăm sóc nặng nề và thiên lệch đã khắc sâu tình trạng bất bình đẳng giới và bất bình đẳng kinh tế.

Tình trạng này cần phải được thay đổi. Các chính phủ trên khắp thế giới cần phải hành động ngay lập tức để xây dựng một nền kinh tế nhân văn, tôn trọng nữ quyền và những giá trị thực sự quan trọng đối với xã hội, thay vì thúc đẩy cuộc tìm kiếm của cải và lợi nhuận vốn không có điểm dừng. Đầu tư cho hệ thống chăm sóc quốc gia để giải quyết tình trạng mất cân bằng trong công việc chăm sóc do phụ nữ và trẻ em gái đảm nhiệm, áp dụng thuế lũy tiến, trong đó có thuế tài sản, xây dựng các điều luật để bảo vệ những người mang trách nhiệm chăm sóc là những bước đi thiết yếu và khả dĩ đầu tiên.

 

#Ngưng_Thờ_Ơ #TimeToCare #EndInequality #EndExtremeWealth #UnpaidCare #Inequality #CareWorkIsRealWork #Davos