CONSULTANCY SERVICE: NEEDS ASSESSMENT AND INFLUENCING FACTORS TO PREVENT INFORMAL WORKERS FROM ACCESSING VOLUNTARY SOCIAL INSURANCE SCHEME IN VIETNAM

Dự án “Quyền lao động & An sinh Xã hội bình đẳng và hòa nhập cho lao động di cư”, do Oxfam tài trợ, đang được Mạng lưới Hành động vì Lao động Di cư (M.net) triển khai thực hiện từ năm 2017 – 2021.

Nhằm đảm đảm bảo quá trình ra quyết định chính sách có hiệu quả và đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người dân về BHXH, đặc biệt là nhóm lao động làm việc trong khu vực phi chính thức, Oxfam và Mnet sẽ phối hợp với chuyên gia tiến hành nghiên cứu đánh giá khảo sát nhu cầu, khả năng tham gia, cũng như phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tham gia BHXH tự nguyện của nhóm lao động phi chính thức tại Việt Nam hiện nay. Dự kiến sẽ có một nhóm gồm hai chuyên gia được tuyển chọn để hỗ trợ Mnet và Oxfam trong việc thực hiện nghiên cứu này. TOR đính kèm mô tả rõ hơn về yêu cầu và nhiệm vụ của việc thực hiện nghiên cứu khảo sát này.

Hồ sơ được gửi vào địa chỉ:

Trung tâm nghiên cứu Giới, Gia đình và phát triển cộng đồng (GFCD)

Phòng 1608 – Tòa Lucky House– 30 Phạm Văn Đồng, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Email: gfcd08@gmail.com

Điện thoại: 0246.683.7799

Hạn nộp hồ sơ đến 17h00 ngày 14/6/2021. Chúng tôi sẽ liên hệ với ứng cử viên phù hợp với nhiệm vụ.