CONSULTANCY SERVICE: DEVELOPING A MANUAL AND CONDUCTING TRAINING ON EARLY IDENTIFICATION AND EARLY INTERVENTION

Hội vì sự phát triển của người khuyết tật (AEPD) tỉnh Quảng Bình là 1 trong số 19 đơn vị được nhận tài trợ của Liên minh Châu Âu thông qua quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (EU JULE JIFF, gọi tắt là Quỹ JIFF) để thực hiện dự án “Thúc đẩy thực thi quyền trẻ em, đặc biệt trẻ khuyết tật trong lĩnh vực giáo dục ở vùng khó khăn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình”.

Trong khuôn khổ dự án, AEPD đang tìm kiếm tư vấn xây dựng cẩm nang hướng dẫn kỹ năng phát hiện sớm những dấu hiệu khiếm khuyết ở trẻ dùng trong trường học và trạm y tế; đào tạo cán bộ y tế và giáo viên sử dụng cẩm nang, lồng ghép khám sàng lọc; và tập huấn về phục hồi chức năng tại nhà cho phụ huynh của trẻ khuyết tật trong khu vực dự án.

Chi tiết có trong Điều khoản tham chiếu đính kèm.

Đề nghị (các) tư vấn quan tâm đến công việc trên vui lòng gửi hồ sơ đề xuất tư vấn bằng tiếng Việt tới văn phòng AEPD bao gồm:

  • Đề xuất kỹ thuật (trong đó bao gồm bản kế hoạch làm việc);
  • Đề xuất về tài chính/phí tư vấn (nêu rõ số ngày tư vấn và phí tư vấn);

Hồ sơ tư vấn cần gửi về văn phòng AEPD trước ngày 16/06/2021 theo địa chỉ:

HỘI VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT QUẢNG BÌNH

Địa Chỉ: Số 6, Hồ Xuân Hương, TP. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình. Email: info.aepd@gmail.com Hoặc mande.aepd@gmail.com

Điện thoại: 0855.357.855 gặp Thanh Hường (Ms.)