TUYỂN TƯ VẤN HỘI THẢO VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH

Tuyển tư vấn thực hiện Hội thảo tập huấn: Quản lý các bên liên quan và kỹ năng đối thoại chính sách trong vận động chính sách

Nhằm nâng cao nâng cao kiến thức, năng lực cho các thành viên FORLAND và đối tác về quản lý các bên liên quan cũng như kỹ năng đối thoại chính sách trong vận động chính sách (VĐCS) ở Việt Nam, qua đó góp phần tăng cường hiệu quả hoạt động VĐCS của FORLAND và đối tác, FORLAND sẽ tổ chức một hội thảo tập huấn với chủ đề: “Quản lý các bên liên quan và kỹ năng đối thoại với nhà nước trong VĐCS”.

Các ứng viên quan tâm, xin gửi lý lịch khoa học (CV) và sơ bộ đề cương / chương trình tập huấn và đề xuất mức phí chuyên gia đến

Địa chỉ email: levanlan007@gmail.com

Deadline: 15/09/2019