Tư vấn: Hội thảo tập huấn về Luật an ninh mạng

Downloads: 

Luật An ninh mạng đã được Quốc hội Việt Nam thông qua vào tháng 6 năm 2018. Đây là đạo luật được đánh giá sẽ có những tác động nhất định đến việc thực hành, sử dụng không gian mạng cho các hoạt động của Oxfam và các đối tác. Vì thế, để nâng cao nâng cao kiến thức cho cán bộ và đối tác của Oxfam về đạo luật này, Oxfam tại Việt Nam cần tuyển nhóm tư vấn nhằm thiết kế tổ chức một khóa tập huấn với chủ đề “Tìm hiểu về Luật an ninh mạng”.

Các ứng viên quan tâm, xin gửi gửi lý lịch khoa học (CV) và sơ bộ đề xuất tư vấn bao gồm kế hoạch thúc đẩy, phương pháp và đề xuất mức phí chuyên gia đến hr.vietnam@oxfam.org, đồng thời ghi rõ số tham chiếu A-4832-02/6.3.19.1 trong email ứng tuyển.

Hạn nộp hồ sơ: trước ngày 20/5/2019.

Xin vui lòng xem Điều khoản tham chiếu đính kèm để biết thêm chi tiết.