Photography Consultant/ Tuyển tư vấn chup ảnh dự án

Tại Việt Nam, Oxfam là một trong những tổ chức phi chính phủ quốc tế (INGO) hàng đầu, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển nông thôn, hỗ trợ nhân đạo và giảm thiểu rủi ro thiên tai, phát triển xã hội dân sự và tăng cường năng lực cho cộng đồng dân tộc thiểu số và phụ nữ.

Oxfam đang tìm kiếm tư vấn/nhóm tư vấn thực hiện bộ ảnh chụp cho các dự án do Oxfam và đối tác triển khai tại một số tỉnh của Việt Nam.

Tư vấn chụp và tổng hợp thành những bộ ảnh có chất lượng cao về con người, cảnh vật và hoạt động của một số dự án của Oxfam với các chủ đề sau:

  • Cuộc sống của người dân nông thôn và thành thị
  • Cuộc sống của người lao động di cư và công nhân trong nhà máy
  • Các hoạt động dự án về dịch vụ công (bệnh viện, văn phòng hành chính 1 cửa)
  • Các hoạt động dự án thuộc chuỗi giá trị ngao, tre

Địa bàn: Hà Nội, Quảng Trị, Thanh Hóa, Bến Tre, Trà Vinh và Tiền Giang.

Nội dung chi tiết xin mời xem trong file đính kèm.

Hồ sơ gửi về: HR.Vietnam@oxfam.org trước 24h00, ngày 19 tháng 3, 2019.