CONSULTANT FOR REVIEWING THE IMPLEMENTATION AND AMENDMENT OF THE DECREE 64/2008/ND-CP

Để làm cơ sở đóng góp cho quá trình sửa đổi Nghị định 64/2008/NĐ-CP, Oxfam cần tuyển 01 tư vấn thực hiện đánh giá nội dung và quá trình thực hiện Nghị định 64 với những điều khoản sau (xem file đính kèm).

Các tư vấn quan tâm xin gửi hồ sơ ứng tuyển bao gồm: 

  • Đề xuất kỹ thuật gồm nội dung, phương pháp, thực hiện, kế hoạch thời gian và kinh phí cho quá trình làm việc;
  • Khung báo cáo đánh giá (template)
  • Sơ yếu lý lịch (CV) của chuyên gia;

Hồ sơ vui lòng gửi về địa chỉ: hr.vietnam@oxfam.orgdung.hoanganh@oxfam.org với chủ đề “Đề xuất sửa đổi nghị định 64” muộn nhất vào ngày 20/12/2020.