CONSULTANCY SERVICE: TRAININGS ON CHILDREN'S RIGHTS IN QUANG BINH

Hội vì sự Phát triển của Người Khuyết tật (The Association for Empowerment of Persons with Disabilities-AEPD) là 1 trong số 19 đơn vị được nhận tài trợ của Liên minh Châu Âu thông qua quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (EU JULE JIFF, gọi tắt là Quỹ JIFF) để thực hiện dự án “Thúc đẩy thực thi quyền trẻ em, đặc biệt trẻ khuyết tật trong lĩnh vực giáo dục ở vùng khó khăn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình”

Trong khuôn khổ dự án, AEPD có kế hoạch tổ chức tổ chức tập huấn cho giáo viên tiểu học và THCS, phụ huynh và đại diện chính quyền xã về quyền trẻ em, đặc biệt trẻ khuyết tật trong lĩnh vực giáo dục, giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật, đặc biệt là trẻ KT vùng khó khăn, miền núi, dân tộc thiểu số. 

Bản tham chiếu này được AEPD thiết kế nhằm tìm kiếm chuyên gia đủ năng lực để thực hiện các khóa tập huấn có hiệu quả và chất lượng. 

Đề nghị (các) tư vấn quan tâm đến công việc trên vui lòng gửi hồ sơ đề xuất tư vấn bằng tiếng Việt tới văn phòng AEPD bao gồm: 

  • Đề xuất kỹ thuật (trong đó bao gồm bản kế hoạch làm việc); 
  • Đề xuất về tài chính/phí tư vấn (nêu rõ số ngày tư vấn và phí tư vấn);

Hồ sơ tư vấn cần gửi về văn phòng AEPD trước ngày 31/12/2020 theo địa chỉ:
HỘI VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT QUẢNG BÌNH

  • Địa chỉ: Số 6, Hồ Xuân Hương, TP. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình.
  • Email: info.aepd@gmail.com  Hoặc mande.aepd@gmail.com
  • Điện thoại: 0855.357.855 gặp Hường (Ms.)