CONSULTANCY SERVICE: TRAININGS AND LEGAL AID SUPPORT ON LABOR LAW

Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (Quỹ JIFF) là một trong hai hợp phần của Chương trình “Tăng cường Pháp luật và Tư pháp tại Việt Nam”, gọi tắt là “Chương trình EU JULE”.

Dự án “Nâng cao nhận thức và tư vấn pháp luật về quyền ký kết hợp đồng lao động cho phụ nữ, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và trẻ em gái đến tuổi lao động tại huyện Ba Vì, TP. Hà Nội” là một trong 19 sáng kiến tư pháp được Quỹ JIFF tài trợ lần thứ hai với chủ đề “Tăng cường tiếp cận công lý và bảo về quyền cho các nhóm đối tượng yếu thế, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em, đồng bào dân tộc thiểu số và người nghèo ở Việt Nam trong (i) lĩnh vực lao động, việc làm và (ii) thực thi thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế, giáo dục”.

Trong khuôn khổ dự án, Trung tâm Tư vấn pháp luật cho người nghèo và phát triển cộng đồng (viết tắt là LAC)cần tuyển chọn tư vấn/chuyên gia để thực hiện các công việc/hoạt động sau: 

  1. Báo cáo viên tại các hội nghị tập huấn về quyền ký kết hợp đồng lao động cho các cộng tác viên, các chi hội trưởng/phó/hội viên hội phụ nữ/đoàn thanh niên của các xã vùng dự án huyện Ba Vì
  2. Đi tư vấn pháp luật lưu động tại các xã vùng dự án của huyện Ba Vì, TP. Hà Nội. 

Chi tiết xem trong điều khoản tham chiếu đính kèm.
Ứng viên có quan tâm, xin vui lòng ghi rõ vị trí ứng tuyển (có thể ứng tuyển cả hai vị trí), gửi Sơ yếu lý lịch và đề xuất kế hoạch cụ thể (bao gồm cả nội dung, phương pháp) cho từng vị trí theo địa chỉ: 
Trung tâm Tư vấn pháp luật cho người nghèo và phát triển cộng đồng

  • Địa chỉ: Số 4 phố Nguyễn Thượng Hiền, quận Hai Bà Trưng,TP.Hà Nội  
  • ĐT: 0243.9427071     
  • Email: lacvietnam@gmail.com

Hạn nộp hồ sơ: từ ngày 01/12/2020 đến trước 17h ngày 16/12/2020