CONSULTANCY SERVICE: TRAINING ON KNOWLEDGE AND SKILLS TO PROTECT CHILDREN WITH DISABILITY

Với mục tiêu nâng cao năng lực hỗ trợ trẻ, gia đình trẻ khuyết tật tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục của dự án “Thúc đầy tiếp cận giáo dục và chăm sóc y tế của trẻ em gái, trẻ em khuyết tật” do Quỹ JIFF hỗ trợ về mặt tài chính và Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam (VFD) trực tiếp giám sát về mặt kỹ thuật, cần tuyển 02 chuyên gia để thực hiện nhiệm nâng cao năng lực cho cha mẹ trẻ, người chăm sóc, giáo viên dạy trẻ khuyết tật, đội ngũ cán bộ bảo vệ trẻ em liên quan đến giới.

Chi tiết xem trong điều khoản tham chiếu đính kèm.

Các chuyên gia/nhóm chuyên gia quan tâm có thể nộp hồ sơ dự tuyển. Hồ nêu rõ kinh nghiệm chuyên  gia/nhóm chuyên gia quan  tâm đến tổ chức

Hồ sơ đề nghị của chuyên gia gia/nhóm chuyên gia xin gửi về

  • Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam
  • Tầng 4 ,139 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội ( Hội người mù Việt Nam)
  • ĐT 04.37349607/ 0947 559 056
  • Email: vthdinh55@gmail.com

Hạn nộp hồ sơ: trước ngày 20/02/2021.