CONSULTANCY SERVICE: TRAINING ON CITIZEN PARTICIPATION IN ADVOCACY POLICY

Nhằm giúp cho các tổ chức xã hội có mong muốn góp ý xây dựng chính sách, hiểu rõ quy trình xây dựng chính sách và có khả năng thực hiện góp ý hiệu quả cho các chính sách pháp luật của nhà nước, Phòng Chương trình Quản trị của Oxfam tại Việt Nam sẽ tổ chức khóa tập huấn “ Nâng cao Kỹ năng góp ý xây dựng và thực thi chính sách có sự tham gia của người dân và xã hội”. Để tổ chức khóa tập huấn này, chúng tôi mong muốn tìm chuyên gia nghiên cứu, xây dựng nội dung và phương pháp giảng dạy cho chương trình.

Các ứng cử viên quan tâm tới vị trí Tập huấn viên đề nghị  gửi hồ sơ và đề xuất kế hoạch tập huấn trước 17:00 ngày 15 tháng 10 năm 2020 về văn phòng Oxfam theo địa chỉ email sau: van.nguyenthihong@oxfam.org.