CONSULTANCY SERVICE: TRAINER TO UPDATE KNOWLEDGE AND SKILLS OF LEGAL ADVICE AND INITIAL LEGAL SUPPORT

Dự án “Thúc đẩy phụ nữ có việc làm xứng đáng, an toàn và hợp pháp khi tham gia thị trường lao động ở nước ngoài thông qua cải thiện tiếp cận công lý về lao động” được thực hiện bởi Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh Quảng Bình trực thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình, là 1 trong số 19 đơn vị được nhận tài trợ của Liên minh Châu Âu thực hiện sáng kiến số 9 thuộc đợt kêu gọi tài trợ lần 2, hợp phần JIFF- Dự án EU JULE.

Để triển khai Kế hoạch thực hiện Dự án, Ban Quản lý Dự án Quỹ JIFF – QBWDF tổ chức tập huấn cập nhật kiến thức và kỹ năng tư vấn pháp luật; hỗ trợ pháp lý ban đầu cho các tập huấn viên, truyền thông viên, lãnh đạo các câu lạc bộ “Lao động và việc làm” tại các xã dự án.

Thông tin chi tiết xem trong TOR đính kèm.

Dựa trên TOR được cung cấp, giảng viên/Báo cáo viên sẽ gửi về Ban quản lý dự án:

Văn phòng Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: Đường Văn Cao, P. Đồng Phú, TP. Đồng Hới, Quảng Bình.

Hoặc qua email: quangbinhwdf@gmail.com hoặc honghungqb@gmail.com.

ĐT: 0232 381 0688 - 0941 306 367.

Thời hạn: đến 17h ngày 1/4/2021.

Hồ sơ bao gồm:

  • Thư bày tỏ nguyện vọng;
  • Nội dung, tài liệu khóa tập huấn;
  • Chương trình khóa tập huấn;
  • Lý lịch khoa học (CV) của giảng viên/báo cáo viên