CONSULTANCY SERVICE: SECTORAL PRODUCTION PLANNING FOR CLAMS SECTOR IN BEN TRE PROVINCE (EXTENSION)

Được sự tài trợ của Liên Minh Châu ÂU (EU), Tổ chức Oxfam tại Việt Nam hợp tác với Trung tâm hợp tác quốc tế nuôi trồng và khai thác thủy sản bền vững (ICAFIS), Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng phối hợp triển khai dự án “Phát triển bền vững và toàn diện chuỗi giá trị nghêu ở Việt Nam” tại 03 tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Tiền Giang (2018-2022). 

Một trong những kỳ vọng của dự án là thúc đẩy việc xây dựng kế hoạch dài hạn nhằm phát triển bền vững chuỗi giá trị Nghêu tại các tỉnh trong vùng dự án, qua đó tạo điều kiện thuận lợi giúp nông dân và các tác nhân trong chuỗi giá trị, nhất là các cơ quan quản lí của địa phương có cơ sở để hỗ trợ, đầu tư phát triển chuỗi giá trị Nghêu theo hướng hiệu quả và bền vững.

Tư vấn/đơn vị tư vấn quan tâm cần gửi đề xuất kỹ thuật và tài chính qua email đến địa chỉ: HR.Vietnam@oxfam.org trước 17:00 ngày 23/02/2020.
Hồ sơ bao gồm:

  • Sơ yếu lý lịch (CV) của tư vấn, hồ sơ của công ty/đơn vị tư vấn (nếu có)
  • Bản đề xuất chi tiết về kỹ thuật, bao gồm kế hoạch và thời gian thực hiện.
  • Bản đề xuất tài chính chi tiết