CONSULTANCY SERVICE: RESEARCH ON LABOR RIGHTS IN QUANG BINH PROVINCE

Dự án "Thúc đẩy phụ nữ có việc làm xứng đáng, an toàn và hợp pháp khi tham gia thị trường lao động ở nước ngoài thông qua cải thiện tiếp cận công lý về lao động" cần tuyển chọn tư vấn cho hoạt động: Khảo sát thực trạng người lao động đang chuẩn bị và dự kiến tham gia thị trường lao động nước ngoài, những người đang đi lao động nước ngoài và những người sau khi đi lao động nước ngoài trở về tại 4 xã thuộc huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Đây là 1 trong 19 dự án được nhận tài trợ đợt 2 của Quỹ Thúc đẩy sáng kiến tư pháp (JIFF). Quỹ JIFF, do tổ chức Oxfam tại Việt Nam quản lý, là một trong hai hợp phần của dự án “Tăng cường Pháp luật và Tư pháp tại Việt Nam” (EU JULE) do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ và Bộ Tư pháp là cơ quan chủ quản nhằm góp phần tăng cường xây dựng pháp quyền ở Việt Nam thông qua hệ thống tư pháp tin cậy và dễ tiếp cận.

Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi bản CV mới nhất cùng thư ứng tuyển đến Văn phòng Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh Quảng Bình, địa chỉ Đường Văn Cao, P. Đồng Phú, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình hoặc qua email: quangbinhwdf@gmail.com trước ngày 15h ngày 9/10/2020.

Thông tin chi tiết xem tại TOR đính kèm.