CONSULTANCY SERVICE: DEVELOPING WEBSITE AND SMARTPHONE APP FOR BEST PROJECT

CCS và Oxfam tại Việt Nam đang tìm kiếm tư vấn/nhóm tư vấn thiết kế và xây dựng 01 trang Web và 01 ứng dụng trên điện thoại thông minh cho dự án BEST.

Thông tin chi tiết xem trong TOR đính kèm.

Tư vấn/nhóm tư vấn quan tâm xin gửi hồ sơ ứng tuyển bao gồm:

  • Hồ sơ (CV) của tư vấn/nhóm tư vấn liệt kê các kinh nghiệm liên quan;
  • Hồ sơ những sản phẩm (ít nhất 03 trang Web, 03 ứng dụng điện thoại) đã từng làm tương tự như yêu cầu;
  • Đề xuất kỹ thuật đạt được tất cả các mục tiêu dự kiến trong khung thời gian được đề cập, mô tả về cách tư vấn sẽ hoàn thành công việc bao gồm thời gian, phương pháp và phân chia công việc;
  • Phác thảo sơ bộ (Mockup design) của giao diện trang Web và ứng dụng điện thoại theo cách hiểu tư vấn;
  • Đề xuất ngân sách chi tiết bao gồm: phí tư vấn, chi phí đi lại (nếu có), các chi phí khác cho một sản phẩm hoàn thiện, đã bao gồm thuế (ghi rõ số ngày làm việc yêu cầu và mức phí tư vấn).

Tư vấn vui lòng gửi đề xuất tiếng Việt (hoặc tiếng Anh) qua email ccs.vn.hn@gmail.com với chủ đề “Tên ứng viên_BEST Website and Mobile App Development” trước 17h00 ngày 02/12/2020.