CONSULTANCY SERVICE: CURRENT STATUS OF CHILDREN WITH DISABILITIES AND MINORITY GROUPS ACCESS TO EDUCATION IN QUANG BINH

Năm 2020, Hội vì sự phát triển của người khuyết tật tỉnh Quảng Bình là 1 trong số 19 đơn vị được nhận tài trợ của Liên minh Châu Âu thông qua quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (EU JULE JIFF, gọi tắt là Quỹ JIFF) để thực hiện dự án “Thúc đẩy thực thi quyền trẻ em, đặc biệt trẻ khuyết tật trong lĩnh vực giáo dục ở vùng khó khăn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình” nhằm góp phần tăng cường xây dựng pháp quyền ở Việt Nam thông qua hệ thống tư pháp tin cậy và dễ tiếp cận.

Trong khuôn khổ dự án này, Hội vì sự phát triển của người khuyết tật tỉnh Quảng Bình có kế hoạch thực hiện một cuộc khảo sát/đánh giá thực trạng tiếp cận giáo dục đối với trẻ khuyết tật, đặc biệt là giáo dục hòa nhập của trẻ khuyết tật ở vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình.

Chi tiết xem trong điều khoản tham chiếu đính kèm.

Đề nghị (các) tư vấn quan tâm đến công việc trên vui lòng gửi hồ sơ đề xuất tư vấn bằng tiếng Việt tới văn phòng AEPD bao gồm:

  • Đề xuất kỹ thuật (bao gồm tất cả các nội dung yêu cầu ở trên);
  • Đề xuất về tài chính/phí tư vấn (nêu rõ số ngày tư vấn và phí tư vấn);
  • CV của tất cả những người tham gia trong gói tư vấn
  • Thư giới thiệu từ ít nhất 3 tổ chức đã tuyển dụng thực hiện các gói tư vấn tương tự trước đây.

Hồ sơ tư vấn gửi về văn phòng AEPD trước ngày 25/10/2020 theo địa chỉ:

HỘI VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT QUẢNG BÌNH

Địa Chỉ: Số 6, Hồ Xuân Hương, P Đồng Hải, TP. Đồng Hới, Quảng Bình.

Email: info.aepd@gmail.com Hoặc projectofficer.aepd@gmail.com

Điện thoại: 0968 267 582 gặp cô Lê Thùy Linh.