CONSULTANCY SERVICE: CAPACITY BUILDING FOR JOURNALISTS AND EDITORS TO MAINSTREAM GENDER SENSITIVITY IN REPORTS AND PROMOTE CHANGES OF THE IDENTIFIED GENDER STEREOTYPES

Downloads: 

Từ tháng 4/2020, Oxfam bắt đầu triển khai Dự án “Thanh niên tham gia thay đổi định kiến giới và thúc đẩy bình đẳng giới tại Việt Nam” với mục đích giải quyết nguyên nhân gốc rễ của định kiến giới bằng cách tác động đến hàng triệu người ở Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh trong việc thay đổi nhận thức và hành vi của họ về ba định kiến giới sâu sắc.

Trong đó, Dự án sẽ triển khai các hoạt động cùng các phóng viên, nhà báo, các biên tập viên phụ trách nội dung chương trình phát thanh và truyền hình của giới trẻ để chia sẻ các nội dung và kỹ năng trong nghề để các bài viết và chương trình phát sóng có độ nhạy cảm về giới hơn.

Oxfam tại Việt Nam đang tìm kiếm tư vấn tổ chức tập huấn về loại bỏ định kiến giới, thúc đẩy bình đẳng giới cho các phóng viên, biên tập viên, phụ trách nội dung chương trình phát thanh, truyền hình của giới trẻ. Chi tiết xem tại TOR đính kèm.

Các ứng viên có khả năng đáp ứng các yêu cầu trên hãy gửi:

  • CVs thể hiện kinh nghiệm liên quan tới Đề cương Công việc này
  • Đề xuất kỹ thuật bao gồm sự hiểu biết về công việc, các phương pháp và số ngày công cần thiết để thực hiện công việc.
  • Đề xuất kinh phí bao gồm mức ngày công mong muốn và các chi phí liên quan.
  • Một sản phẩm tương tự do Tư vấn đã làm.

Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email HR.Vietnam@oxfam.org muộn nhất ngày 12 tháng 3 năm 2021.