CONSULTANCY SERVICE: ASSESSMENT OF DOMESTIC MIGRATION ACCESS TO PUBLIC HEALTHCARE AND EDUCATION SERVICES

Downloads: 

Dự án “Tăng cường nhận thức pháp lý của trẻ em nhập cư qua các hình thức nghệ thuật cộng đồng và tư duy thiết kế” của trường Đại học Hoa Sen là một trong 19 sáng kiến tư pháp được Quỹ JIFF tài trợ lần thứ 2 với chủ đề “Tăng cường tiếp cận công lý và bảo vệ quyền của người dân trong lĩnh vực lao động, việc làm và thực thi thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế, giáo dục”.

Trong khuôn khổ dự án, Trung tâm Service-Learning, trường Đại học Hoa Sen (HSU) cần tuyển 1 chuyên gia tư vấn để thực hiện đợt khảo sát hiểu biết và nhu cầu của trẻ em và phụ huynh về pháp luật, tập trung vào lĩnh vực tiếp cận y tế và giáo dục.

Ứng viên quan tâm, xin vui lòng gửi bản scan hồ sơ theo địa chỉ email: servicelearning@hoasen.edu.vn, HOẶC gửi bản cứng hồ sơ (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) đến Trung tâm Service-Learning, P. 701, trường Đại học Hoa Sen, 08 Nguyễn Văn Tráng, P. Bến Thành, Q. 1, Tp. HCM.

Hồ sơ bao gồm:

  • Thư bày tỏ quan tâm và SYLL (hoặc CV) của chuyên gia (bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh)
  • Đề xuất trước bản đề cương thực hiện, đề cương báo cáo, và kế hoạch công việc
  • Dự toán kinh phí cho toan bộ đợt nghiên cứu khảo sát (bao gồm cả chi phi phí đi lại, ăn ở)
  • Bản liệt kê các sản phẩm nghiên cứu khảo sát tương tự đã thực hiện

Trung tâm Service-Learning HSU sẽ đánh giá Hồ sơ và trực tiếp liên hệ, trao đổi cụ thể với ứng viên phù hợp.

Hạn nộp hồ sơ: trước 17h ngày 22/02/2021