CONSULTANCY SERVICE: ARTICLES ABOUT GENDER STEREOTYPES THROUGH MEDIA PRODUCTS AND ADVERTISEMENTS

Từ tháng 4/2020, Oxfam bắt đầu triển khai Dự án “Thanh niên tham gia thay đổi định kiến giới và thúc đẩy bình đẳng giới tại Việt Nam” mới mục đích giải quyết nguyên nhân gốc rễ của định kiến giới bằng cách tác động đến hàng triệu người ở Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh trong việc thay đổi nhận thức và hành vi của họ về những định kiến giới sâu sắc. Trong đó, Dự án sẽ triển khai các hoạt động cùng các công ty quảng cáo, marketing để sản xuất được những sản phẩm xóa bỏ định kiến giới, có độ nhạy cảm về giới hơn.

Mục tiêu của hoạt động tư vấn: Cung cấp các bài viết chuyên ngành có nội dung chất lượng về  nhạy cảm giới, xóa bỏ khuôn mẫu giới, thúc đẩy bình đẳng giới trong quảng cáo, marketing được đăng tải trên các trang mạng, đặc biệt trên các trang/diễn đàn chuyên ngành quảng cáo/marketing.

Chi tiết xem tại TOR đính kèm.

Các ứng viên có khả năng đáp ứng các yêu cầu trên hãy gửi:

  • CVs thể hiện kinh nghiệm liên quan tới Đề cương Công việc này
  • Đề xuất kỹ thuật bao gồm sự hiểu biết về công việc, các phương pháp và ngân sách cần thiết để thực hiện công việc.
  • Một sản phẩm tương tự do Tư vấn đã làm.

Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email HR.Vietnam@oxfam.org muộn nhất ngày 10 tháng 3 năm 2021.